Suppliers

WTW helpt oververhitting in woningen te voorkomen

Door: Jelmer de Jong
Met de winter nog in aantocht vraag ik nu alvast aandacht voor de zomer 2020. Op 1 juli wordt namelijk tegelijk met de BENG-eisen in de bouwregelgeving een grenswaarde voor temperatuuroverschrijding in woningen opgenomen; de TOjuli. In mijn blog wil ik ingaan op het beperken van deze temperatuuroverschrijding en hoe ventilatie met warmteterugwinning (WTW) hier een positieve bijdrage aan levert.
 

Met de winter nog in aantocht vraag ik nu alvast aandacht voor de zomer 2020. Op 1 juli wordt namelijk tegelijk met de BENG-eisen in de bouwregelgeving een grenswaarde voor temperatuuroverschrijding in woningen opgenomen; de TOjuli. In mijn blog wil ik ingaan op het beperken van deze temperatuuroverschrijding en hoe ventilatie met warmteterugwinning (WTW) hier een positieve bijdrage aan levert.

Eisen aan temperatuuroverschrijding in woningen
Door steeds betere isolatie blijft (als de woning eenmaal is opgewarmd) de warmte lang binnen hangen. Fijn in de winter, niet comfortabel in de zomer. Omdat bewoners inmiddels gewend zijn aan een airco in de auto en op kantoor worden ook aan het eigen huis steeds hogere eisen gesteld. Als woningen zomers te warm worden bestaat de kans dat achteraf energieverslindende airco’s geïnstalleerd worden. Mede om deze reden worden er door de overheid eisen aan het beperken van oververhitting gesteld.

Grenswaarde temperatuuroverschrijding TOjuli
De grenswaarde voor TOjuli is vastgesteld op een waarde van ≤1,0 en is slechts een indicatie voor het te verwachten zomercomfort. Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met temperaturen in individuele ruimtes en wordt er weinig rekening gehouden met de werkelijke temperaturen zoals die in de zomer kunnen optreden. Het zomercomfort kan volgens de berekening dan wel voldoen, nog steeds kunnen op de zon liggende ruimtes een aanzienlijke temperatuuroverschrijding hebben. Afwijkend van de BENG-berekening die voor een heel gebouw gemaakt kan worden, moet de TOjuli voor elke woning apart worden berekend.

Gedetailleerde Gewogen Temperatuur Overschrijdings berekening
Meer nauwkeurig is de Gewogen Temperatuur Overschrijdingsberekening (GTO-berekening). Deze veel nauwkeuriger dynamische berekening houdt bijvoorbeeld rekening met pieken in de buitentemperatuur. Kortom: omstandigheden zoals ze in de praktijk ook voorkomen! De grenswaarde voor deze GTO-uren is gesteld op maximaal 450 uur per jaar. Daarbij kan het zo zijn dat in een woning de TOjuli niet voldoet, maar het aantal GTO-uren wel. Er kan in dat geval dan toch een bouwvergunning worden afgegeven.

Hoe bereik je een lage TOjuli?
Met een actieve koeling wordt er automatisch vanuit gegaan dat aan de TOjuli eis wordt voldaan. Actieve koeling heeft echter wel een negatieve invloed op het energieverbruik in BENG 2. Passieve koelingsmaatregelen hebben daarom de voorkeur. Niet nieuw maar de oriëntatie, gebruik van overstekken en indeling van de woning zijn daarop behoorlijk van invloed. Net als het gebruik van zonwering, zonwerend glas, spuiventilatie, zomernachtventilatie en het type ventilatiesysteem. Op dat laatste punt worden de voordelen van ventilatie met WTW echter nu (nog) onvoldoende meegenomen!

Minder opwarming van de woning bij toepassing van WTW
Ventilatie met WTW heeft voordelen in alle seizoenen! De naam warmteterugwinning is in het zomerseizoen dus eigenlijk niet correct. Graag neem ik u mee in de werking van een modern WTW-systeem gedurende de seizoenen:


Warmteterugwinning
Het meest bekende voordeel van WTW is natuurlijk de warmte die wordt teruggewonnen (A). De buitenlucht hoeft in de winter maar heel beperkt tot kamertemperatuur te worden opgewarmd. Naast energetische voordelen speelt ook het hoge thermische comfort.

Bypass
Ook de toepassing van een automatische bypass (B) is inmiddels standaard. Rechtstreekse toevoer van koelere buitenlucht tijdens zomernachten wordt gebruikt om de woning af te koelen.

“Koudeterugwinning”
Niet zo bekend zijn de voordelen van WTW in de zomer. Op hoogzomerse dagen met bijvoorbeeld een buitentemperatuur van 30 graden en een binnentemperatuur van 24 graden wordt de buitenlucht van 30 graden in de warmtewisselaar eerst afgekoeld tot circa 25 graden (C). Het WTW-systeem beperkt daarmee de opwarming van de woning. De warmtewisselaar werkt bij hoge buitentemperaturen precies andersom dan in de winter waardoor er feitelijk van een soort “koudeterugwinning” sprake is.

De moderne WTW-systemen van Brink schakelen volledig automatisch om op basis van de buiten- en binnentemperatuur tussen de functies warmteterugwinning, bypass en “koudeterugwinning”.

Voordelen WTW nog niet in de grenswaarde T0juli opgenomen
De eerste resultaten van TOjuli-berekeningen zijn inmiddels gepresenteerd en tonen aan dat de waardering van WTW-systemen betreffende het zomercomfort nog niet goed in de berekening zit. Een aanpassing van de rekenmethodiek wordt daarom onderzocht. Dit is ook bittere noodzaak; een modern WTW-systeem heeft voordelen in alle seizoenen!
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.