Suppliers

Energieverbruik, wat verwachten we en wat kunnen we garanderen?

Door: Simon van de Kamp
Steeds vaker wordt de vraag gesteld in een ontwerptraject van een bouw- en installatieconcept: ‘Wat wordt het verwachte energieverbruik’? Kunnen we de cijfers afleiden uit genormeerde rekenprogramma’s of strookt dit niet met de werkelijkheid? Als in een latere fase het voorspelde verbruik niet klopt met het werkelijke verbruik komen eindgebruikers verhaal halen.

Veel parameters bepalen het uiteindelijke jaarlijkse energieverbruik van een woning of gebouw. Bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, stookgedrag, ventilatiemethodiek en tapwaterverbruik. Daarnaast hebben we ook nog te maken met huishoudelijke apparatuur.

Transmissieverliezen
Een belangrijke parameter is de mate van isolatie en kierdichting. Worden passieve isolatiewaarden gehanteerd dan zijn in de regel de transmissieverliezen van een reguliere woning minder dan 2.000 W. Het aantal stookuren bepaalt dan het jaarverbruik in kWh. 1.000 stookuren x 2000 W. = 2.000 kWh.

Tapwaterverbruik                                                                                                           Het energieverbruik voor tapwater wordt in goed geïsoleerde woningen een substantieel onderdeel van het totale energieverbruik. Op dit onderdeel bepaalt het aantal personen en het verbruik per persoon een rol. 2,3 personen die 35 liter warm water gebruiken leidt tot een energieverbruik van ca. 1.800 kWh.

Huishoudelijke apparaten en installatie gerelateerd verbruik
Het huishoudelijk verbruik is gedefinieerd op 2.500 kWh op jaarbasis. Installatie gebonden rekenen we hier nog 500 kWh bij. Denk hierbij aan ventilatoren, pompen, etc.

De totale energiebehoefte van dit voorbeeld van een regulier passief geïsoleerde woning bedraagt hier 6.800 kWh.

Hoe gaan we nu het installatieconcept invullen?
Dat is een belangrijk vraagstuk. Er wordt in de markt hier veel mee geëxperimenteerd. Elektrische verwarming, warmtepomptechnieken, of toch nog met gas…?

Wat is uw mening? Tijdens de workshop 'Belangrijke ventilatieaspecten bij ontwikkeling naar BENG en NOM' op de Energiebeurs in Den Bosch wil ik hier dieper op ingaan. Op 10, 11 en 12 oktober bent u van harte welkom in het Theater Binnenklimaat. Meer informatie en exacte tijden vindt u hier. Ik wil ook graag uw mening horen! Uiteraard bent u ook van harte welkom op onze stand (hal 3, standnummer E071)
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.