Suppliers

Luchtverwarming toen en nu

Door: Gerard in 't Veld
Tja vroeger .. Vroeger was alles beter zeggen ze wel eens. Dat geldt dan in ieder geval gelukkig niet voor de kwaliteit van woningen en installaties. Tegenwoordig zijn woningen zo goed geïsoleerd en kierdicht dat je nog maar heel weinig warmte nodig hebt om de woning te verwarmen.

Luchtverwarming toen
In de jaren '70, toen luchtverwarming opkwam, waren woningen niet of nauwelijks geïsoleerd. Om de transmissieverliezen van woningen af te dekken moesten er flinke kanalen worden aangelegd om de woning te kunnen verwarmen. Kanaalafmetingen van 1 meter bij 30 cm waren geen uitzondering. Bouwkundige aanpassingen waren met deze afmetingen dan ook noodzakelijk. De voordelen van luchtverwarming waren er toen ook al. Zoals het snel opwarmen van de woning en de mooi weggewerkte roosters in plaats van ontsierde radiatoren.


Luchtverwarming nu
Omdat ventilatie met warmteterugwinning (WTW) volledig past in het nieuwe bouwen, past luchtverwarming/koeling hier perfect bij. De toevoerkanalen van het WTW-systeem gaan immers al naar de woonkamer en slaapkamers. Je hoeft deze dan ook alleen met wat warmte of koude te voorzien en je woning wordt geventileerd, verwarmd en mogelijk gekoeld! Handig én je bespaart aanzienlijk in kosten. Tel daarbij op de voordelen van een snel reagerend systeem via dezelfde roosters of ventielen (die je toch al had voor het ventilatiesysteem) en je hebt een perfecte installatie met een ongeëvenaard comfort.

Luchtverwarming en de toekomst
Het bouwen wordt steeds slimmer. Zeer goed geïsoleerde woningen zijn nu als vanzelfsprekend. De ambities rijken al veel verder naar energieneutraal of Nul-op-de-Meter-woningen. Hierbij is ook het toepassen van WTW als vanzelfsprekend en wordt het nog aantrekkelijker dit te combineren met verwarming en/of koeling. Wij hebben hiervoor een nieuwe compacte mini-luchtverwarmer ontwikkeld die gevoed kan worden door bijvoorbeeld een warmtepomp. Ook hebben wij afgelopen week een volledig elektrische variant hiervan geintroduceerd tijdens de energiebeurs in Den Bosch. Heeft u dit gemist en wilt u er meer over weten? Neem contact met mij op!

Met deze innovatieve producten zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet omdat deze geheel passen in woningen die steeds energiezuiniger worden.
 

Reacties

 • Jos Hartman   09-07-2018 10:11
  Geachte heer/mevrouw Peerdeman,

  Deze vraag wordt ons uiteraard vaak gesteld. Maar de echte vraag is niet of u technisch zonder gas kan, maar of uw woning zonder gas kan.

  Een woning van 20 jaar oud is, volgens de huidige begrippen, matig geïsoleerd. Tenzij er in de loop van de jaren natuurlijk veel aangepast is, maar bij huizen van deze leeftijd is dat meestal niet zo.

  Een probleem dat zich vaak voordoet, is dat een gasloze installatie de woning niet kan verwarmen. Dat geldt niet alleen voor luchtverwarming, maar voor alle verwarmingssystemen. De warmtevraag van de woning is dan groter dan de technische installatie kan leveren, met name de infrastructuur van de installatie.

  Natuurlijk, ook in die tijd waren er al verschillen tussen de isolatiewaarden van woningen. En met de ene woning is gasloos worden net even makkelijker dan met de andere woning.

  Kortom, het is maatwerk. Of en hoe u gasloos kunt worden zal bezien moeten worden. Wat is de huidige warmtevraag, hoe kunnen we deze verlagen en welke gasloze oplossingen zijn dan mogelijk.

  Op dit moment zien we wel dat in bestaande bouw de hybride oplossing de meeste kansen biedt. Niet helemaal gasloos, maar wel alleen gas als de warmtebehoefte groot is.

  Het beste advies dat ik u nu kan geven is om een energieadviseur of een Brink dealer in te schakelen om alles in kaart te brengen. Samen kunt u dan bezien of écht gasloos haalbaar is en wat daar de (financiële) consequenties van zijn.

  Ik hoop dat ik met dit antwoord van voldoende informatie heb kunnen voorzien op dit moment,

  Met vriendelijke groet,
  Jos Hartman
 • K Peerdeman   08-07-2018 19:18
  Wij willen graag van het gas af. In onze woning die wij per 17 december
  2018 kopen is een 20 jaar oude brinkinstallatie die we willen vervangen...
  Wat zijn de opties en wat gaat dat kosten?
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.