Goede investering Flair 300: hoge COP balansventilatie

15 februari 2018

Het begrip COP (Coëfficiënt of Performance) is algemeen ingeburgerd als efficiency factor voor warmtepompen. Ook bij balansventilatie wordt tegenwoordig een COP-waarde afgegeven. Dit is de  verhouding tussen het jaarlijkse elektriciteitsverbruik en de teruggewonnen warmte. Balansventilatie heeft doorgaans een COP tussen de 10 en 20. De Flair 300, de nieuwe WTW-unit van Brink, scoort met een COP van 19,4 dan ook uitstekend. Concreet gezegd betekent dit dat voor elke euro aan elektriciteitsverbruik, € 19,40 euro aan kosten voor verwarming wordt bespaard.

Nieuwe WTW-unit Flair 300 met een COP van 19,4

Transparant communiceren naar de markt
Het begrip COP voor ventilatie is geïntroduceerd om de hoge besparing van ventilatie met warmteterugwinning (WTW) transparant naar de markt te communiceren. Deze nieuwe manier van communiceren is voor het eerst op de VSK gepresenteerd. De COP-berekening voor ventilatie is gebaseerd op Ecodesign en de bijbehorende technische declaratie van technische eigenschappen.

COP geeft een beter inzicht in de efficiency van balansventilatie
Voor de energieprestatie van balansventilatie zijn met name het warmteterugwinrendement en opgenomen elektrisch vermogen doorslaggevend. De hoge COP van balansventilatie ten opzichte van andere technieken zegt veel meer over het energieverbruik dan bijvoorbeeld het noemen van een rendement van 95% en een opgenomen vermogen van 100W.

Ook bij eindgebruikers zegt het warmteterugwinrendement en het elektrisch opgenomen vermogen weinig over de totale efficiency. Zo wordt het elektrische verbruik vaak wel toegekend aan het ventilatietoestel maar de teruggewonnen warmte niet. Deze teruggewonnen warmte ziet de consument alleen terug in een lager gasverbruik van bijvoorbeeld de cv-ketel of een lager elektriciteitsgebruik van de warmtepomp.

Balansventilatie: de beste investering
Met het toekennen van een COP voor balansventilatie wordt nog duidelijker gemaakt dat balansventilatie de beste investering is.

Meer info over COP voor ventilatie?
Lees de blog 'Deze “warmtepomp” met een COP >12 is al 10 jaar verkrijgbaar' van Jelmer de Jong.