Door Simon van de Kamp

Bekijk profiel
ventilatie

Buitenluchtkanalen wtw-unit wel of niet isoleren?

Regelmatig krijg ik de vraag of opmerking: ‘Het kanaal wat van de WTW-unit naar buiten gaat hoeft toch niet te worden geïsoleerd?’ Er wordt van uitgegaan dat de afgevoerde lucht uit de toilet, badkamer en keuken, net als een MV-box, met ruimteconditie naar buiten wordt gebracht. Niets is echter minder waar!

Het terugwinrendement van een gebalanceerd ventilatiesysteem is erg hoog (95%). Dit houdt in dat het overgrote deel van de warmte uit afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de buitenlucht die naar binnen komt.  Energetisch levert dit een substantiële reductie in het energieverbruik van een woning. Hierdoor is het ook mogelijk om tochtvrij in te blazen!

Omdat de meeste warmte wordt onttrokken aan de afgevoerde lucht zal de luchttemperatuur behoorlijk afnemen. Deze temperatuur zorgt in dat geval voor een koude oppervlaktetemperatuur van het luchtkanaal. Hierdoor kan, wanneer de oppervlaktetemperatuur van het kanaal onder het dauwpunt komt van de ruimteconditie van de ruimte waardoor het kanaal loopt, condenswater ontstaan op de buitenkant van het kanaal. Uiteraard geldt dit ook voor het aanzuigkanaal van lucht van buiten.

Dampdicht isoleren van beide kanalen (van- en naar buiten) is dus vereist om te voorkomen dat condenswater op ongewenste plaatsen ontstaat!

advies

“Dampdicht isoleren van beide kanalen is vereist om condens te voorkomen”