Energieneutraal in 2050: welke keuze maak jij?

In 2050 moeten alle woningen in Nederland volledig energieneutraal zijn. Nieuwbouwwoningen worden direct al energieneutraal gebouwd en bestaande woningen moeten worden verduurzaamd en toekomstig zoveel mogelijk van het gas af. Grote uitdagingen, want niet elke woning kan zomaar van het gas af. Om te verduurzamen kan het noodzakelijk zijn de woning eerst beter te isoleren. 

Bij vervanging van de luchtverwarmer kom je voor een aantal keuzes te staan. Welke keuzes ga je maken op het gebied van energie en duurzaamheid? En wat zijn de verschillende mogelijkheden wanneer je jouw luchtverwarmer vervangt? Blijft het voorlopig gas, is het hybride ready of direct hybride of is helemaal van het gas af (all-electric) een optie? 

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/66472ee22f19c.jpg
https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/664732ab3e234.jpg

MINDER GAS OF VAN HET GAS AF?

Naast volledig gasgestookt blijven verwarmen, kan je ook kiezen voor hybride verwarmen. Bij hybride verwarmen combineer je een warmtepomp met een cv-ketel. Doordat een warmtepomp op een lagere temperatuur werkt, is de capaciteit lager dan van een cv-ketel. De warmtepomp verwarmt de woning bij gemiddelde buitentemperaturen, bij erg lage buitentemperaturen springt de cv-ketel bij. Met deze hybride vorm van verwarmen kan er tot wel 50% op het gasverbruik worden bespaard. Omdat de ruimte voor een technische installatie meestal beperkt is, wordt vaak afgezien van een grote voorraadboiler voor warm tapwater. In dat geval verwarmt de cv-ketel het tapwater. 

Met een all-electric oplossing ga je helemaal van het gas af. Dit is een warmtepompoplossing waarbij je geen gasaansluiting en cv-ketel meer nodig hebt. De voorwaarde voor een all-electric oplossing is dat de woning goed geïsoleerd moet zijn.

Waarom je luchtverwarmer vervangen?

Een luchtverwarmer heeft een erg lange levensduur. Ook al werkt de installatie nog prima, het kan toch slim zijn je oude luchtverwarmer te vervangen voor een nieuwe. Zo zijn de nieuwste generatie Allure gasgestookte hoog rendements luchtverwarmers voorbereid voor hybride toepassing met een warmtepomp. De Elan indirect gestookte luchtverwarmers zijn volledig flexibel te combineren met een cv-ketel met lucht/water warmtepomp voor hybride oplossing of met alleen een warmtepomp als all-electric oplossing. 

voordelen van klimatiseren met lucht

 • Keuze uit gas, hybride en all-electric 
 • Tot 50% minder gasverbruik bij hybride
 • Beter energielabel van de woning waardoor de waarde van jouw woning hoger wordt
 • De overheid betaalt mee (ISDE-subsidie); met uitzondering van een lucht/lucht warmtepomp
 •  Eenvoudig te integreren met ventilatie en koeling
 • Gezonde lucht en snel een aangename temperatuur in elk seizoen

luchtverwarming EEN GOEDE COMBINATIE met warmtepomp

In combinatie met een warmtepomp biedt de nieuwe generatie luchtverwarmers uitgebreide mogelijkheden voor klimatiseren met lucht. Met luchtverwarming ben je voorbereid op de toekomst met behoud van de voordelen van luchtverwarming: sneller op temperatuur dan andere systemen, vrijheid van vloerafwerking en het eenvoudig kunnen integreren van koeling, want warmtepompen kunnen meestal ook koud water maken. Zelfs de ventilatie met warmteterugwinning (WTW) kan gebruik maken via dezelfde luchtkanalen. In bestaande woningen wordt bij de Elan luchtverwarmer de lucht/water warmtepomp het meest toegepast en bij de Allure de lucht/lucht warmtepomp. 

soorten warmtepompsystemen

 • lucht/water warmtepomp
  onttrekt warme lucht aan de buitenlucht en transporteert het warme water naar de luchtverwarmer.

 • bodem/water warmtepomp
  haalt warmte uit de bodem en transporteert het warme water naar de luchtverwarmer.

 • lucht/lucht warmtepomp
  onttrekt warme lucht aan de buitenlucht en transporteert de warmte via de luchtverwarmer naar de woning.

Luchtverwarming en warm tapwater

Een gasgestookte luchtverwarmer 
Heb je nu een gasgestookte luchtverwarmer? Dan is er een aparte installatie voor de bereiding van warm tapwater. Dit kan een geiser zijn of bijvoorbeeld een gasgestookte of elektrische boiler. Kies je opnieuw voor een gasgestookte oplossing dan kun je deze installatie blijven gebruiken (afhankelijk van de staat van de installatie). Ook is er een meer duurzame oplossing mogelijk zoals een zonneboiler of warmtepompboiler. Er moet dan natuurlijk wel ruimte zijn een boiler bij te plaatsen.

Een indirect gestookte luchtverwarmer en cv-ketel
Heb je nu een cv-ketel die de warmte levert voor de luchtverwarmer? Dan levert deze in de meeste gevallen ook het warme tapwater. Een cv-ketel levert bij de tapwatervraag direct een ruime hoeveelheid warm water, om bijvoorbeeld te douchen of af te wassen. De tapwatervraag krijgt dan voorrang op het warme water voor de verwarming. Wanneer alleen de luchtverwarmer wordt vervangen kun je voor zowel het warme tapwater als warme water voor verwarming gebruik blijven maken van je huidige cv-ketel.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/6647473d799b6.jpg
https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/664746761eae0.png

Als hybride met een indirect gestookte luchtverwarmer
Maak je de keuze voor een hybride oplossing, dan kan de cv-ketel of de warmtepomp het warme tapwater leveren. De cv-ketel levert hierbij direct een ruime hoeveelheid warm tapwater. Een warmtepomp kan minder snel water verwarmen en heeft daarom een buffervat nodig. De gewenste hoeveelheid warm tapwater bepaalt de grootte van het buffervat. Ook kan je ervoor kiezen om het warme tapwater te bereiden met een aparte warmtepompboiler. Zowel op een warmtepomp voor verwarmen als op een warmtepompboiler voor warm tapwater wordt subsidie gegeven. Je profiteert hierbij dus van een dubbele subsidie.  

All-electric met een indirect gestookte luchtverwarmer
Kan en wil je direct al over naar een all-electric oplossing? 
Ook hierbij is het belangrijk dat het buffervat groot genoeg is of zorg voor een aparte warmtepompboiler.  

Waar moet je op letten bij het VERVANGEN VAN JE LUCHTVERWARMER?

In de tabel is de isolatiegraad van woningen en het bijbehorende energielabel weergegeven. Dit geeft een indicatie of het in je woning mogelijk is om van het gas over te gaan naar een hybride- of zelfs all-electric verwarmingsoplossing. 

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/667a8bbd23096.png

Isoleren
Op het moment dat de woning beter geïsoleerd is, heb je minder verwarming nodig. Betere isolatie en kierdichtheid is vaak de eerste stap die gemaakt wordt in de overgang van gasgestookt naar hybride of all-electric. 

Dan ook ventileren! 
In een goed geïsoleerde woning is een goed ventilatiesysteem essentieel. Dit is belangrijk om schimmelvorming te voorkomen en jezelf en de woning gezond te houden. De keuze om ook jouw woning direct duurzaam te ventileren kan eenvoudig gemaakt worden met de al aanwezige luchtkanalen voor verwarming. Bij ventilatie met WTW wordt koude buitenlucht (in de winter) eerst voorverwarmd met de afgevoerde warme lucht. Een duurzame tweede stap om zo min mogelijk warmte verloren te laten gaan, is dan ook direct gemaakt.

Je profiteert hiermee ook van de voordelen van ventilatie met WTW zoals:
 • Excellente filtering van de buitenlucht 
 • Ventileren zonder tocht
 • Er gaat geen warmte verloren
 • Op hoogzomerse dagen met een hogere temperatuur buiten dan binnen, werkt de warmteterugwinning omgekeerd. 
 • De warme buitenlucht wordt eerst afgekoeld voordat deze de woning in gaat.

  Verhoog het comfort met koeling
  Doordat woningen beter geïsoleerd worden, is in de zomer de behoefte aan koeling steeds groter. Het koelen met lucht in combinatie met een warmtepomp, waarbij de lucht ook wordt ontvochtigd, is in een zomerse situatie dan een aangename oplossing. Kortom, allemaal mogelijkheden om het klimaat in de woning verder te optimaliseren.
NIEUWE GENERATIE LUCHTVERWARMERS
 • Elan 10/16 2.0 en Elan 25 2.1
 • Elan 25 3.0

ELAN 10/16 2.0 EN ELAN 25 2.1

Deze Elan-serie indirect gestookte luchtverwarmers zijn te combineren met een (eventueel bestaande) cv-ketel of als hybride oplossing. Hierbij wordt de cv-ketel gecombineerd met een warmtepomp of kies je voor all-electric met alleen een warmtepomp.  Een installatie op gas kan je direct of in de toekomst uitbreiden met een warmtepomp voor verwarming en koeling. Wanneer de Elan wordt gecombineerd met een warmtepomp kan tot wel 60% op gas worden bespaard. Voor de Elan 16 2.0 en Elan 25 2.1 is voor koeling een waterkoelblok optioneel leverbaar. 

ELAN 25 3.0

De indirect gestookte luchtverwarmer Elan 25 3.0 kan net als de Elan 25 2.1 verwarmen, maar kan ook koelen met koud water via een lucht/water warmtepomp. 

Wat zijn de investeringskosten? 
De kosten van een nieuw luchtverwarmingssysteem zijn afhankelijk van de wensen, het type woning, de warmtevraag van de woning. Omdat de mogelijkheden zo divers zijn, is het erg moeilijk aan te geven wat een luchtverwarmingsinstallatie voor jouw woning kost. Voor een vrijblijvend advies op maat voor jouw woning, neem contact op met een luchtverwarmingsdealer bij jou in de buurt.

Wat zijn de energiekosten?
De energiekosten zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Bij een hybride oplossing daalt normaal gesproken het gasverbruik, maar wordt er meer elektriciteit verbruikt door de warmtepomp. Het wel of niet gebruiken van zonnepanelen heeft een sterke invloed op deze kosten. Onzekere factoren voor de energierekening zijn de ontwikkelingen van de gasprijs en het blijven bestaan van de saldering op zonnepanelen. Een eenduidig antwoord op de te verwachten energiekosten, is dus niet eenvoudig te geven.  

Subsidie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) vraag je subsidie aan voor een (hybride) warmtepomp en/of warmtepompboiler. Een voorwaarde voor subsidie is dat toestellen op de energielijst vermeld staan. Lucht/lucht warmtepompen zijn door de overheid uitgesloten van subsidie.  Kijk voor een actueel overzicht op www.rvo.nl.

maak de keuze uit een nieuwe luchtverwarmer

Zoek in de tabel jouw huidige luchtverwarmer op en bekijk welke verschillende mogelijkheden er zijn om deze te vervangen. De keuze hangt er daarnaast sterk vanaf of er voldoende ruimte is voor de technische installaties. Voor een advies op maat kun je terecht bij één van onze luchtverwarmingsdealers.  

Download hier het volledige schema

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Luchtverwarming/66476020915a1.png