Ventilatie - algemeen
Ik heb een gebalanceerd ventilatiesysteem. Kan ik ook een raam open zetten? sort arrow

Ja, u kunt gerust een raam open zetten. Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer erg warm wordt, kan het wel aangenaam zijn om extra te ventileren  Als u in het stookseizoen de ramen open zet wanneer het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk extra energie. De koude buitenlucht moet dan immers worden opgewarmd zonder dat gebruik kan worden gemaakt van WTW.

Waarom is het in de zomer zo warm in mijn woning? sort arrow

Nieuwbouwwoningen zijn zeer goed geïsoleerde woningen. Dat is gedaan om er voor te zorgen dat het energieverlies in de winter zo laag mogelijk is. Het is een van de maatschappelijke doelen om het wereldwijde energieverlies tot een minimum te beperken. Gevolg is wel dat warmte die zich in de zomerperiode in de woning ophoopt, ook weer moeilijk naar buiten kan. Dit is op te lossen door in de vroege ochtenduren of late avonduren een tijdje de ramen tegenover elkaar open te zetten (het zogenaamde ‘spuien’).

Wordt de installatie ontregeld met een motorgedreven afzuigkap? sort arrow

Een motorgedreven afzuigkap mag niet op het ventilatiesysteem worden aangesloten. Wanneer een motorgedreven afzuigkap een eigen afvoer naar buiten heeft, wordt de installatie niet ontregeld en de energiebesparing blijft. U kunt gewoon de afzuigkap aanzetten, maar zorg wel dat er een raampje openstaat. Dan wordt er weer voldoende verse buitenlucht toegevoerd.

Is de afzuiging onvoldoende als de spiegels na het douchen nog beslagen zijn? sort arrow

Als u gebruikt maakt van de douche wordt uw badkamer extreem vochtig. De afzuiging zorgt er voor dat na korte tijd dit vocht via de afzuiging weer wordt afgevoerd. Tijdens het douchen kunt u de schakelaar het beste op de hoogste stand zetten.

Klopt het dat balansventilatie slecht is voor de gezondheid? sort arrow

Nee, dit klopt niet. Er zijn tal van voorbeelden en metingen die aangeven dat balansventilatie (oftewel gebalanceerde ventilatie) juist bijdraagt aan een goede gezondheid. Recent onderzoek toont echter aan dat er een relatie is tussen slecht (onvoldoende) ventileren en gezondheid.

Belangrijk is dat een balansventilatiesysteem goed wordt geïnstalleerd en gebruikt. Als gebruiker dient u de filters in elk geval goed schoon te houden. Heeft u hierover vragen die hieronder niet worden beantwoord dan kunt u uw vraag via het formulier aan ons stellen.

Ventilatie - installatie
Mag ik de instelling van de ventielen wijzigen? sort arrow

De installatie is door de installateur volledig ingeregeld om te zorgen voor voldoende ventilatie in de verschillende leefruimtes. De instelling van de ventielen is daar een onderdeel van. Het is belangrijk dat de instelling ongewijzigd is. De ventielen mogen wel worden schoongemaakt, als de instelling maar gelijk blijft. Als hulpmiddel om de instelling tijdens het reinigen niet te wijzigen is de ingestelde stand te markeren met een watervaste stift/pen.

Ventilatie - onderhoud
Is het nodig de luchtkanalen te reinigen? sort arrow

Voor het reinigen van de kanalen volgen wij het advies uit de ISSO62. De lucht die aan uw woning wordt toegevoerd, wordt steeds gefilterd. Door de toevoerkanalen gaat uitsluitend droge en gefilterde lucht. Deze kanalen vervuilen nauwelijks. Wij adviseren deze toevoerkanalen elke zestien jaar te laten reinigen. Aftakkingen en roosters kunnen het beste elke vier jaar worden gereinigd. De kanalen die lucht afvoeren kunnen vervuilen. De lucht die hier doorheen gaat, wordt naar buiten afgevoerd. Het is voor de luchtzuiverheid in uw woning verstandig de afvoerkanalen na acht jaar te reinigen. Onze Afdeling Service kan u adviseren over betrouwbare reinigingsbedrijven.

Ventilatie met WTW
Waarom wordt er tegenwoordig zoveel warmteterugwinning (WTW) toegepast? sort arrow

Doordat een nieuwbouwwoning zo goed geïsoleerd is, staan radiatoren minder vaak aan. Wanneer er rechtstreeks koude buitenlucht door roosters wordt toegevoerd, verwarmt de radiator dit niet meer snel op. Dit leidt vaak tot comfortklachten zoals tocht. Bij WTW wordt de toegevoerde lucht ’s winters eerst voorverwarmd.

Wat is de besparing met een WTW-toestel? sort arrow

De besparing is deels afhankelijk van uw gebruik van de warmteterugwinning. Bij een gemiddeld gebruik bespaart u op jaarbasis zeker 300 m3 aardgas (€ 160,00) zonder dat u zich tekort doet met het ventileren van uw woning.

Warmtepomp
Hoe zijn de oplossingen van Brink te combineren met een warmtepomp? sort arrow

Een warmtepomp is een duurzame oplossing voor het verwarmen én koelen van de woning door middel van een buitenunit. Er zijn verschillende mogelijkheden om een warmtepomp aan te sluiten op een bestaande luchtverwarmingsinstallatie. Brink biedt hiervoor diverse oplossingen. Allereerst is het belangrijk dat de woning goed geïsoleerd is. Dan zijn er diverse soorten warmtepompsystemen, zoals: lucht/lucht, lucht/water, warmte/koude bron (diepte boring) of water/water (horizontale warmtepomp). Al deze oplossingen zijn, met uitzondering van een hybride oplossing, gasloos en gebruiken alleen stroom. De kosten van zowel gebruik als aanschaf variëren per oplossing.  Een aandachtspunt bij de keuze voor een warmtepomp is de warmwatervoorziening en het afgiftesysteem. Om een gemiddeld huishouden te kunnen bedienen leveren de meeste warmtepompen water van te lage temperatuur of er moet worden ingeleverd op de efficiency.


Behoefte aan een advies op maat? Neem gerust contact met ons op.  

Bypass cassette
Hoe werkt de bypasscassette? sort arrow

De bypass zorgt ervoor dat in de zomer de toegevoerde verse buitenlucht niet extra wordt verwarmd. Overdag zal de buitenlucht enigszins worden afgekoeld door de koelere binnenlucht. Is de buitenlucht koeler dan de binnenlucht, dan zal er een bypass worden gemaakt en wordt die lucht, na te zijn gefilterd, als verse lucht aan uw woning toegevoerd. De bypass beperkt de opwarming van de woning in de zomer.

Kan ik zien of mijn Renovent HR een bypasscassette heeft? sort arrow

Als uw Renovent HR een bypasscassette heeft, bestaat uw toestel eigenlijk uit twee delen, het toestel zelf en een deel van ongeveer 10 cm dat er voor is gezet. De Renovent Excellent en de Flair zijn voorzien van een standaard bypass.

Kan ik achteraf een bypasscassette monteren? sort arrow

Bij vrijwel elke uitvoering van de Renovent HR is achteraf een bypasscassette te monteren. U kunt hiervoor bij uw installateur een prijs opvragen.