Door Hans Olthof

Bekijk profiel

LUCHTDICHT BOUWEN

We doen tegenwoordig heel veel om onze woningen goed te isoleren en luchtdicht te bouwen om warmteverlies in huis te voorkomen. We besteden veel aandacht aan het luchtdicht afwerken van ramen en deuren, doorvoeren voor riool en ventilatie, etc. Alles om vocht en tocht te voorkomen maar ook dat er geen warmte uit de woning kan ontsnappen.  

Een veel voorkomende vraag is dan: wat doen we met de afzuigkap voor het afvoeren van kookluchtjes? Rechtstreeks naar buiten, aansluiten op het ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) of nemen we een recirculatiekap?

Ventilatie in huis

Een afzuigkap zuigt niet alleen geuren af, maar ook fijnstof

Allereest is het goed om je af te vragen waarom een goede keukenafzuiging zo belangrijk is. Tijdens het koken komen er kookkluchten vrij. Over het algemeen wordt dit vaak alleen gezien als een geurprobleem echter, er zit in deze kooklucht ook veel fijnstof. Kleine deeltjes (< 1 µm) die urenlang in de ruimte kunnen blijven hangen en die slecht zijn voor de gezondheid. Een te grote concentratie van fijnstof veroorzaakt gezondheidsklachten zoals irritatie aan ogen, neus en keel en kunnen ook luchtwegklachten zoals astma veroorzaken. Een goede kookafzuiging is dus erg belangrijk voor een gezond klimaat in huis. 

In het verleden werd meestal gekozen voor een afzuigkap met een afvoer rechtstreeks naar buiten. Vaak zagen we dat na oplevering van de woning er een gat door de gevel geboord werd, vaak met alleen een kunststof klepje aan de buitengevel. Dit komt de luchtdichtheid niet ten goede. Bovendien is ter plaatse een koude-lek door de onderbreking van de isolatie. De lucht die afgevoerd wordt zal ook weer in de woning toegevoerd moeten worden. Hiervoor dient een rooster of een raam opengezet te worden. Naast dat dit tochtklachten op kan leveren is er ook sprake van veel warmteverlies en dus ten nadele van de energierekening. Niet echt meer een duurzame oplossing van deze tijd.  

En hoe zit het met een recirculatiekap? 

Dan nemen we toch een recirculatiekap? In veel gevallen is dit een goede oplossing. De lucht wordt gerecirculeerd en zodoende is er geen toe- en afvoer nodig. Tochtklachten worden zo voorkomen. Een aandachtspunt bij het toepassen van een recirculatiekap is dat deze afzuigkappen geen vocht afvoeren. Bovendien zijn de filters erg belangrijk. Kies voor een goed filter en vervang deze op tijd. Een ander aandachtspunt van een recirculatiekap is dat deze vaak meer geluid maakt dan een afzuigkap met afvoer rechtstreeks naar buiten. 

Kookafzuiging met warmteterugwinning 

Een derde optie is om de afzuigkap aan te sluiten op de het ventilatiesysteem met WTW, ook wel balansventilatie genoemd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de capaciteit. Het Bouwbesluit schrijft voor dat de opstelplaats van het kooktoestel met minimaal 75 m3/h geventileerd dient te worden. Dit is echter niet voldoende voor een afzuigkap. In het ontwerp van het ventilatiesysteem moet dus al rekening worden gehouden met de afzuigkap. Dit heeft ook gevolgen voor het ventilatietoestel die moet worden toegepast. Het ventilatietoestel moet meer capaciteit hebben dan nodig om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen. 

Succesvol toegepast in NeroZero woningen
Kookafzuiging met warmterugwinning wordt in de NeroZero woningen toegepast. Bijgaand artikel ‘Ventilatiesysteem met kookafzuiging’ van TVVL Magazine laat zien hoe kookafzuiging is gecombineerd met een balansventilatiesysteem in de NeroZero woning. Dit resulteerde in een zeer geluidsarm systeem (23 dB) tijdens het koken.

In dit project is een Flair 400 toestel en een Atag afzuigkap toegepast. Voor de Atag afzuigkappen is een print ontwikkeld zodat de ventilatiecapaciteit van de Brink Flair WTW-unit ook bediend kan worden op de afzuigkap. Een bijkomend voordeel  is dat de warmte die vrijkomt tijdens het koken wordt teruggewonnen door  de WTW-unit. Met het opnemen van de afzuigkap in het balansventilatiesysteem creëren we maximale energiebesparing en een gezond en comfortabel binnenklimaat voor de bewoner. 

 

 

Afzuiging van kooklucht verdiend aandacht
Samengevat kan worden gesteld dat afzuiging van kooklucht aandacht verdiend. Diverse oplossingen kunnen hiervoor worden ingezet, maar niet elke variant is even energiezuiging en comfortabel. Door een combinatie te maken van een afzuigkap en balansventilatie kan de afgevoerde warmte worden behouden, is er geen sprake van tocht en wordt de verontreinigde kooklucht gericht afgevoerd naar buiten. 

 

2 Reacties
Hans
15-06-2022
Ik heb een Flair 300 sn, 429000214806
Kan hiet een bijpas op zodat de lucht ook gekoeld kan worden?
Zijn er ook andere regelaars voor waarop je kan zien op welke stand hij staat?
Vrgr Hans
Brink
Beste heer Hans,

Dank voor uw reactie.

De Flair is standaard uitgevoerd met een bypass. De bypass gaat automatisch open en dicht. U kunt in de app zien op welke stand de Flair staat en hoeveel kubieke meter lucht per uur geventileerd wordt.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


Hamid Khan
Adviesafdeling

www.brinkclimatesystems.nl
www.brinkairshop.nl - bestel eenvoudig onze producten online!

Bijdevaate
06-08-2022
Ik heb een flair 300 in mijn appartement. Nu ga ik een half jaar op reis kan ik dan de stekker eruit halen om energie te besparen of is het systeem dan ontregeld?
Brink
Beste Bijdevaate,

Dank voor uw reactie.

In principe kan het geen kwaad als u de stekker eruit haalt maar dit betekend wel dat er niet geventileerd wordt half jaar lang. Mijn advies is om de WTW-unit op de laagste stand te zetten zodat er wel minimaal geventileerd wordt.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,


Hamid Khan
Adviesafdeling

www.brinkclimatesystems.nl
www.brinkairshop.nl - bestel eenvoudig onze producten online!

Reageer

Laat een bericht achter of stel een vraag

Wil je op dit artikel reageren of een vraag stellen? Dat kan hier!
Het e-mailadres en telefoonnummer worden niet gepubliceerd.