Suppliers

BENG, het begon zo goed

Door: Jelmer de Jong
Het begon zo goed. Maar in de laatst gepresenteerde opzet is BENG geen stap vooruit. Naar mijn mening en daarin sta ik niet alleen, voldoet de huidige EPC niet meer en leidt dit tot bizarre keuzes en een grote mate van verspilling van energie. Zo kan een niet optimale isolatie en onnodig teveel verbruikende installaties worden gecompenseerd door op het dak net zo veel zonnepanelen te leggen totdat precies aan de EPC van 0,4 wordt voldaan. Niet het beste uitgangspunt; zeker niet als er maar willekeurig en zo goedkoop mogelijk geshopt wordt in EPC-verlagende maatregelen. Met installaties die niet optimaal bij elkaar passen. Daar zit geen gebruiker op te wachten.

BENG leek de oplossing
De 3 BENG-indicatoren 2015 volgden keurig de TRIAS Energetica:
  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

De maximale energiebehoefte bij BENG 1 werd bepaalt door de isolatie, de mate van luchtdichtheid en het type ventilatiesysteem. Een dichte schil wordt gewaardeerd resulterend in een lage energiebehoefte. Zo hoort het!

BENG, waar gaat het mis
Uitgangspunt nu is dat het type ventilatiesysteem geen effect meer heeft op de bepaling van de maximale energiebehoefte in BENG 1. Daar wordt als vast gegeven van een "ouderwets" energieverslindend ventilatiesysteem type C1 uitgegaan. De besparing van een vraaggestuurd- en/of warmteterugwinsysteem is overgeheveld naar BENG 2. Daarmee wordt naar mijn mening voor een schijnwerkelijkheid gekozen!

De werkelijke energiebehoefte in BENG 1 wordt wel bepaald door het type ventilatiesysteem. Bij toepassing van warmteterugwinning uit ventilatielucht is in werkelijkheid de energiebehoefte van een woning al snel 3 KW lager en volstaat een kleinere warmtepomp. Het met de huidige BENG eisen installeren van een grotere capaciteit warmtepomp is verspilling; vooral ook financieel.

Doordat BENG 2 staat voor het primair “fossiele” energiegebruik en de warmtepomp een hoog duurzaamheidsgehalte heeft, COP 3-4, kost verwarmen maar weinig fossiele energie.

Het voordeel van warmteterugwinning uit de ventilatielucht wordt “gecorrigeerd” met de COP van de warmtepomp en op deze wijze maar beperkt gewaardeerd. Een gemiste kans! Het modernste ventilatiesysteem dat de maximale energiebehoefte sterk verlaagd wordt door de gekozen systematiek platgeslagen. Dat kan toch niet waar zijn… Daarnaast is er door de gekozen systematiek een gezondheidsrisico maar daar kom ik zo op terug.

Gezond binnenklimaat
“Een consequentie van de BENG eisen is dat gebouwen beter geïsoleerd en beter luchtdicht gebouwd worden. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de luchtverversing in de gebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van bijna-energieneutrale concepten is dit een belangrijk aandachtspunt”. (Bron RVO)

Ik wijs erop dat alleen het aanbrengen van ventilatievoorzieningen geen garantie zijn voor een gezond binnenklimaat, maar vooral of de voorzieningen ook daadwerkelijk worden gebruikt. En daar loert een groot gevaar! Met de grootschalige overgang naar toepassing van warmtepompen en vloerverwarming is de afgiftetemperatuur aanzienlijk lager dan bij de combinatie cv-ketel en radiatoren. De reactietijd van het verwarmingssysteem neemt hierdoor af en bewuste en onbewuste openingen in de gevel worden door het ontbreken van een warmtestroom bij de gevel eerder gevoeld. Wat doet de bewoner dan? Grote kans dat de bewuste openingen (permanent) worden gesloten.
"Gelukkig zijn er ventilatietechnisch comfortabelere oplossingen".  

Er is een oplossing
Via de internet consultatie vraagt de overheid de markt te reageren op de in november 2015 gepresenteerde BENG-eisen. Als u mijn mening deelt heeft u nu de kans naar de overheid te reageren via https://www.internetconsultatie.nl

Ik houd me vast aan de gedachte: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Terug naar de oorspronkelijke opzet zou mijn voorkeur hebben.
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.