Door Simon van de Kamp

Bekijk profiel
balansventilatie

BENG “Koudeterugwinning” bij balansventilatie

Inmiddels is iedereen bekend met de rekenmethodiek van BENG. In het onderdeel ventilatie is ventilat‘koudeterugwinning uit warmteterugwinning (WTW)’ toegevoegd. Wat houdt deze koudeterugwinning precies in?

ventilatie met wtw

Wat is ventilatie met warmteterugwinning (wtw)?

Veel WTW-toestellen die worden geproduceerd en toegepast zijn voorzien van een tegenstroomwarmtewisselaar (zie afbeelding). Door het toepassen van deze wisselaar kan een substantieel aandeel van de afgevoerde warmte worden teruggewonnen uit afgevoerde- en verontreinigde lucht. De teruggewonnen warmte wordt direct overgedragen aan de verse lucht die van buiten wordt aangezogen en na filtering weer ingeblazen in de woning. Het rendement van deze wisselaars kan oplopen tot wel 99,2%.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Nieuws/2022/warmtewisselaars.png
koudeterugwinning

een win-win situatie in elk seizoen

Op hoogzomerse dagen met een hogere temperatuur buiten dan binnen werkt de warmteterugwinning omgekeerd. In die omstandigheden wordt de bypass automatisch uitgeschakeld. De warme buitenlucht komt dan niet rechtstreeks binnen maar wordt in de warmtewisselaar eerst afgekoeld door de minder warme binnenlucht. Dit afkoelen van (erg) warme buitenlucht voordat het in de woning wordt toegevoerd vertraagt dus opwarming van de woning ten opzichte van een directe ventilatieverbinding met buiten, zoals ramen of raamroosters. Deze omgekeerde WTW-werking (“koudeterugwinning”) is gunstig voor het tegengaan van opwarming van woningen en dus ook voor de uitkomst van TOjuli.

BENG

Waarom is dit WTW-voordeel in de zomer niet eerder gewaardeerd?

In de BENG-rekenmethodiek wordt (net als in de EPC-rekenmethodiek) gerekend met een gemiddelde maandtemperatuur. In juli is dit bijvoorbeeld 19 graden Celsius. Dit wijkt natuurlijk sterk af van de werkelijkheid waarbij de gemiddelde dagtemperatuur vaak veel hoger ligt en de gemiddelde nachttemperatuur lager. Doordat tegenwoordig wordt meegenomen dat het buiten weleens warmer kan zijn dan binnen…….. wordt dit WTW voordeel van koudeterugwinning nu eindelijk ook gewaardeerd! Gebalanceerde ventilatie met HR-warmteterugwinning rendeert dus zowel in de winter als in de zomer; een (terug)win-winsituatie!

 

meer weten?

meer informatie of advies nodig?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor ventilatiesystemen met warmteterugwinning? Neem contact met ons op voor een passend advies.

"met balansventilatie een win-winsituatie in elk seizoen"