onze uitdaging

De energietransitie daagt ons uit om slimmer en schoner te zijn

De energietransitie daagt ons uit om slimmer te zijn. De bouwsector is cruciaal voor het behalen van de energie-, klimaat- en milieudoelstellingen van de EU. Op productniveau kan de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, bijvoorbeeld als cv-ketels worden vervangen door warmtepompen, niet los worden gezien van de overgang naar ventilatie met warmteterugwinning (WTW); het type ventilatie waar Brink Climate Systems zich al meer dan 30 jaar op richt.

Wij worden uitgedaagd om slimmer te zijn door gebruik te maken van IAQ-sensoren, zoneregeling van de luchtstromen en andere automatische bedieningsmogelijkheden om de bewoners te ontlasten, energie te besparen en de gezondheid en het welzijn te verbeteren.

We worden uitgedaagd om schoner te zijn door meer aandacht te besteden aan onze milieuprestaties, met name wat betreft de impact van onze producten.

"Wij geloven dat schone lucht essentieel is
en de manier waarop wij u van die lucht voorzien
moet zo schoon mogelijk zijn."

Met dit in gedachten zetten we ons in voor meer transparantie over onze CO2-voetafdruk en de levenscyclus van onze producten. Daarom is er nu al een PEP Eco Passport beschikbaar voor onze nieuwste Flair WTW-toestellen.

Door Vincent Clausen

Bekijk profiel
energietransitie

TRANSPARANTIE IS CRUCIAAL

Naar mijn mening is het niet meer ethisch verantwoord om de slechte isolatie van een woning te compenseren met zonnepanelen om aan de energie-eisen te voldoen. Een echte bijdrage aan de energietransitie vereist een geïntegreerde aanpak; beperk de warmtevraag door goede isolatie van de woning en vermijd directe aanvoer van koude buitenlucht in de koudere seizoenen. Om die reden heeft Ventilatie met WTW (met voordelen in alle seizoenen) altijd het beste A of A+ Ecodesign Energielabel.

Wij streven ernaar de impact van onze producten op het milieu te minimaliseren. Niet alleen tijdens het gebruik, maar ook tijdens het productie-, transport- en recyclingproces. Door transparant te zijn over de impact, krijgen we waardevolle inzichten die ons helpen om te verbeteren en schonere oplossingen te bieden. Wij beschouwen deze transparantie als een essentieel onderdeel van de energietransitie.

Hoe bereiken we transparantie?

PEP EcoPassport
Het Product Environmental Profile (PEP) of Product Milieu Profiel geeft informatie over de milieu-effecten van WTW-systemen. In Frankrijk is het PEP EcoPassport al verplicht en veel andere EU-landen werken aan milieuvoorschriften en -eisen. Als Brink Climate Systems brengen wij deze Franse milieuverklaring over naar andere EU-landen. De EN 15804 norm vormt de basis voor deze Europese beoordelingsmethode. Net als de PEP is een milieuproductverklaring opgebouwd uit verschillende modules; deze zijn in de verschillende landen deels identiek, zoals voor de productiefase, en deels verschillend, zoals voor de vervoersafstanden naar de bouwplaatsen.

NIEUW: EVIA Ventilatie Prestatie Label
Naast het EU-Energielabel ondersteunen wij ook het nieuwe EVIA Ventilatie Prestatie Label dat tijdens de ISH in Frankfurt door de EVIA wordt geïntroduceerd.

Dit label richt zich op de kwaliteit van de binnenlucht en geeft de waarschijnlijkheid van het functioneren van het ventilatiesysteem aan. Naar mijn mening is dit label eenvoudig te begrijpen voor onze klanten. Het geeft inzicht in het gunstige effect van slimme ventilatie, bijvoorbeeld door het gebruik van IAQ-sensoren te vergelijken met handmatige schakelaars. Op deze manier kunnen we de luchtkwaliteitsnormen handhaven waar we voor staan.

CO2- voetafdruk
Als Brink houden we voortdurend onze totale CO2-voetafdruk in de gaten. We gebruiken groene energie in ons productieproces en verpakken onze producten in 100% karton, dat te retourneren is en vervolgens recyclebaar.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Campagnes/Clean Air - ISH 2023/6407500038e86.png
ontmoet ons op de ISH

schone lucht op de ISH 2023

Brink Ventilatie met WTW vermindert het energieverbruik aanzienlijk en zorgt op een comfortabele manier voor gefilterde schone lucht van hoge kwaliteit. Als het gaat om de energietransitie zullen betere en energie-efficiëntere gebouwen de kwaliteit van leven voor burgers verbeteren en ook extra voordelen opleveren voor de maatschappij, de economie en het milieu.

Kom ons bezoeken op de ISH en wij laten u graag zien hoe essentieel schone lucht is in de energietransitie.