Door Henk Kampjes

Bekijk profiel
ventileren

het ontwerp van een goed ventilatiesysteem

In onze nieuwe, goed geïsoleerde woningen is een ventilatiesysteem een must. Dit is het intrappen van een open deur; zo langzamerhand is iedereen hier gelukkig wel van overtuigd. En dat, voor het comfort en het energieverbruik, het toepassen van ventilatie warmteterugwinning (WTW) de beste manier is, is ook geen verrassing meer.

Een goed werkend ventilatiesysteem met WTW bestaat niet alleen uit een goed ventilatietoestel. Er moet ook een goed ontwerp van het kanalensysteem worden gemaakt. Welke stappen moet je doorlopen voor een energiezuinige, geluidsarme en goed geventileerde woning?

stap 1

laat een ventilatieberekening maken

Bij het toepassen van WTW is het belangrijk dat er eerst een ventilatieberekening gemaakt wordt. Uitgangspunten voor deze berekening zijn de eisen die het Bouwbesluit hieraan stelt. Met deze berekening wordt op basis van de geëiste luchthoeveelheden de ventilatiedebieten per ruimte bepaald. Onze adviesafdeling is goed op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van regelgeving. Wij kunnen deze berekening dan ook voor u verzorgen.

/storage/5eeb7abc7410a.png
stap 2

ontwerp luchtkanalen

Aan de hand van de ventilatieberekening wordt een kanalensysteem ontworpen. In de praktijk komen wij helaas tegen dat dit niet altijd goed gebeurt, waardoor bijvoorbeeld de luchtsnelheden te hoog worden. Dit heeft een nadelig effect op het geluid en het energieverbruik van de installatie. Ook kan een te hoge luchtsnelheid als tocht worden ervaren. Een belangrijk aandachtspunt dus!

Voor de uitvoering van een kanalensysteem zijn er diverse mogelijkheden: metaal (rond of rechthoekig), kunststof of flexibele kunststof slangen (Air Excellent System). De toepassing van het type kanaal is o.a. afhankelijk van de toegepaste vloeren.

Om een ventilatiesysteem mooi weg te kunnen werken zouden we standaard uit moeten gaan van een breedplaatvloer, waarbij de kalanen of slangen worden ingestort. Bij kanaalplaatvloeren zal toch regelmatig gebruik gemaakt moeten worden van koven voor het wegwerken van de kanalen, wat vaak op praktische en esthetische bezwaren stuit.

hou voor een goed kanaalontwerp rekening met:

 • Maak de kanalen niet onnodig lang
 • Ontwerp zoveel mogelijk “stromend”
 • Houd de weerstand in het kanaal zo laag mogelijk\
 • Gebruik aftakkingen naar elk ventiel
 • Bepaal de juiste diameters, pas bij voorkeur luchtsnelheden onder 3 m/s toe
 • Denk aan voldoende geluidsdemping, d.m.v. kwalitatief goede akoestisch slang
 • Plaats toevoerventielen in de verkeerszones van een verblijfsgebied
 • Overschrijd het max. luchtdebiet van een ventiel niet
 • Pas deurspleten met voldoende doorlaat toe

Het ontwerp van luchtkanalen maakt onderdeel uit van onze algemene ventilatietraining. Een training die voor iedereen in de bouwkolom een welkome aanvulling kan zijn om tot een goed en verantwoord ventilatiesysteem te komen. Meld je hiervoor kosteloos aan via onze website.

stap 3

pas de juiste ventielen toe

In het kanalensysteem worden voor de toe- en afvoerlucht ventielen toegepast. Er zit een duidelijk verschil tussen toe- en afvoerventielen. Ik heb bijvoorbeeld de ervaring dat de mooiste toevoerventielen niet altijd het beste presteren. De toevoerventielen zonder verhoogde rand geven vaak de herkenbare kringen op het plafond rondom de ventielen. Bij het ontwerp passen wij dan ook altijd inducerende ventielen met een verhoogde rand toe. Hierdoor wordt de hele ruimte voorzien van verse lucht. Verder dien je ook rekening te houden met:

 • Plaats de toevoerventielen in de verkeerszones: minimaal een halve meter uit de wand en één meter uit elkaar.
 • De minimale afstand tussen een toe- en een afvoerventiel minimaal 2 meter.
stap 4

het inregelen van het ventilatiesysteem

Na de montage is het van belang dat het ventilatiesysteem goed wordt ingeregeld. Bij het inregelen worden de luchthoeveelheden ingesteld op de berekende waarde. Hierdoor wordt de juiste luchthoeveelheid in elke ruimte toe- en afgevoerd. Met een goed ontworpen kanalensysteem gaat het inregelen makkelijker en sneller en wordt het geluidsniveau van de installatie tot een minimum beperkt.

Advies nodig bij het ontwerp van een ventilatiesysteem? Neem contact met ons op!