Door Anton Hans

Bekijk profiel
het grotere plaatje

In de energietransitie is schone lucht essentieel

Tijdens de laatste pandemie werd het belang van schone lucht voor de meeste mensen ineens erg duidelijk. Nu de pandemie achter ons ligt lijken mensen weer te vergeten hoe belangrijk schone en verse lucht is voor onze gezondheid.

Bij Brink Climate Systems hebben we ons niet alleen beziggehouden met verse, schone binnenlucht. We hebben ook gekeken naar het grotere plaatje. Dat plaatje vraagt ons om oplossingen te bieden die op een positieve manier bijdragen aan de energietransitie en het voorkomen van verdere klimaatverandering.

Door de manier waarop we onze gebouwen isoleren en verwarmen willen we de warmteregulering maximaal onder controle krijgen. Maar in kierdichte huizen is weinig ruimte voor schone lucht en dat kan problemen geven. Vooral wanneer de oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn over het hoofd worden gezien en niet vanaf het begin worden toegepast. Het heeft gevolgen voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Want bij gebrek aan verse lucht voelen we ons opgesloten in onze binnenruimtes. Het is ons doel om bij te dragen aan een betere wereld én te zorgen voor schone lucht, zonder compromissen.

Als specialist op het gebied van gezonde lucht en ventilatie zien we het als onze plicht om niet alleen innovatieve oplossingen te bieden. Het is ook ons doel en onze droom om onderdeel te kunnen zijn van de energietransitie en met de wereld te delen hoe we hier een bijdrage aan willen leveren met schone lucht.

ONZE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VERKLEINEN

TRANSPARANT ZIJN IS ONZE KERNWAARDE

De manier waarop wij u voorzien van schone lucht is ook iets waar wij aandacht aan besteden. De impact die we hebben op het milieu bij het creëren van onze oplossingen voor de energietransitie mag niet opwegen tegen de voordelen van het gebruik ervan. Wij nemen dit grotere plaatje serieus en streven ernaar hierover transparant te zijn, tot op productniveau.

Wij streven ernaar om onze ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen en te voldoen aan het PEP Eco Passport Programma. Deze milieuverklaring is gebaseerd op internationale normen en geeft informatie over de impact van een product op het milieu gedurende zijn hele levenscyclus. In dit Eco Passport Programma behoren onze producten tot de top.

Want als we onze impact kennen, kunnen we die veranderen. Alleen dan kunnen we onze producten blijven verbeteren, zoals we hebben gedaan voor onze Flair-serie.

Meer hierover vertellen we graag in een komende blog en op de ISH.

ONTMOET ONS OP DE ISH 2023

BEWUSTWORDING OVER HET BELANG VAN SCHONE LUCHT blijven we verspreiden

Het afgelopen jaar hebben we onze missie om te zorgen voor schone lucht in de energietransitie echt serieus genomen. We hebben onze visie en oplossingen geïntroduceerd en zijn blij te merken dat anderen enthousiast zijn geworden en hebben geleerd hoe essentieel schone lucht is. Deze boodschap willen we blijven uitdragen. Zeker nu overal om ons heen andere oplossingen in de energietransitie worden doorgevoerd, blijven we pleiten voor een gezond binnenklimaat voor iedereen. We zullen niet vergeten dat we deze veranderingen doorvoeren om te zorgen voor onze planeet én voor huidige en toekomstige generaties die in goed geïsoleerde ruimtes zullen wonen en werken.

Maar ons woord is slechts ons woord. U bent van harte welkom om ons verhaal en onze droom en oplossingen zelf te ontdekken op de ISH.
Wij ontmoeten u graag in hal 8 op stand A55 en kijken ernaaruit om onze droom met u te delen.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Anton Hans/63fe3271e9725.png