Ecodesign

Vanaf 1 januari 2016 zijn er vanuit de Europese Unie eisen gesteld aan het maximale energieverbruik van ventilatieproducten, de functionaliteit en de informatievoorziening naar de consument. Met ingang van 2018 zijn deze verder aangescherpt. Lees hierover meer in het leaflet Ecodesign.

Richtlijnen
Zowel de fabrikant als de importeur, groothandel en de installateur hebben de volgende verplichtingen:
  • Alle toestellen in verkoopopstellingen (showroom, beurzen) moeten zijn voorzien van een goed zichtbaar energielabel. Kijk voor het juiste label in de DocSearch
  • Bij alle commerciële promoties (folders, advertenties, prijslijsten, catalogi, website, webshop) waarbij energetische eigenschappen of prijsinformatie wordt gegeven moet de energieklasse worden aangegeven. Ga naar de labelpijlen.
  • Bij technisch promotiemateriaal waarin technische gegevens zijn opgenomen moet de energieklasse worden aangegeven. Ga naar de labelpijlen.

Zie ook de Ecodesign directive (2009/125/EC), beschikbaar in alle talen van de Europese lidstaten (bron: Europese Unie). 

Productfiche
Per toestel leveren we een productfiche mee. Hierop staan de uitgebreide technische specificaties van het toestel. Dit productfiche is te downloaden via de DocSearch.   

 
Air 70

Bekijk al onze producten. 

Lees verder

Suppliersportal

Log in

Brink International

Lees verder >