Innoveren doe je samen

Door: Tom Oosterman
Iedere dag kom ik er weer mee in aanraking: verandering. Van kleine veranderingen op micro niveau tot enorme veranderingen door het analyseren van big data. Verandering leidt vaak tot ontwikkeling van nieuwe ideeën en in sommige gevallen tot innovatie. Veel collega’s binnen Brink bezoeken beurzen over de hele wereld met veelal als doel: technologische innovaties te ontdekken. Je ziet dat de behoefte van de markt steeds verandert, maar hoe ga je daar intern nou mee om? Je zult als organisatie dynamisch en flexibel moeten zijn en dit vraagt om andere manieren van werken, leiding geven en communiceren. Samengevat: sociaal innoveren.
 

Sociale innovatie, wat?!
Ja dit is wat ik dacht toen ik hier een aantal jaar geleden voor het eerst mee in aanraking kwam. Naar mijn mening was het begrip veel te breed en had het veel overlap met andere aanpakken met betrekking tot organisatieverandering. Juist de overlap is hetgeen wat mij nu zo aanspreekt, je kan er alle kanten mee op en het daarmee dus meer kracht mee geven. Maar wat is nou precies de definitie? Voor mij betekent sociale innovatie de kans geven aan vernieuwing en verbetering op allerlei vlakken waarin de medewerker centraal staat en tevens wordt betrokken bij het maken van beslissingen. Denk hierbij aan:

1. Werk en gedrag
Om productief te zijn is de manier waarop werk is georganiseerd van belang. Het ideaal is om werk zo te organiseren dat medewerkers vanuit hun passie en talenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Want zeg nou zelf, wanneer je je werk met veel plezier doet durf je vaker je verantwoordelijkheid te nemen, kan je makkelijker beslissingen maken en ben je in staat consequenties te accepteren. Eigenaarschap is positief gedrag en moet je stimuleren zodat een ieder het maximale uit zichzelf kan halen, ook wel verbeteren en innoveren. Dus managers en leidinggevenden: faciliteer de ambities en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en zorg voor commitment. Denk er wel aan, het begint allemaal bij jezelf, geef het goede voorbeeld.

2. Samenwerken
Overal waar ik het begrip sociale innovatie tegenkom zie ik het begrip samenwerken. Helder communiceren en samenwerken zijn middelen om verbeteringen te kunnen realiseren en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen. Echter is er naar mijn mening nog iets veel belangrijker, namelijk: onderling vertrouwen. Vertrouwen binnen teams en de organisatie is de basis van goede resultaten en goede prestaties. Het bevordert een gezonde werkrelatie, open en eerlijke communicatie, acceptatievermogen, werkplezier en bevlogenheid van medewerkers. Maar wees hiermee wel voorzichtig want vertrouwen is makkelijk om af te breken maar vervolgens erg moeilijk weer op te bouwen.3. Aandacht en Continu Verbeteren
Een ander aspect wat van belang is op het gebied van sociale innovatie is aandacht voor de medewerker. Medewerkers laten meedenken, -praten en –beslissen. Dit kan op verschillende manieren zoals groepssessies, strategiesessies, een ideeënbus, organisatienieuwtjes delen via verschillende media, vieren van succes/jubilea en het inluiden van welverdiende vakantieperiodes.Binnen Brink zijn we sinds 2,5 jaar druk bezig met het proces van Continu Verbeteren. We kwam erachter dat er binnen de organisatie ontzettend veel goede ideeën waren die gewoon op de plank terecht kwamen. Dit leidde tot onvrede en frustratie. Door deze ideeën onderdeel te maken van onze dagelijkse werkzaamheden en het visueel in kaart te brengen geven we hier tegenwoordig wel opvolging aan; dit werkt verslavend! Maar dit was nog maar stap 1, de volgende uitdaging wordt het uitrollen van Continu Verbeteren in kantooromgeving, al hebben we hier ook al de eerste stappen gezet.

Ik kan nog wel even door gaan, de mogelijkheden zijn oneindig. In mijn volgende blog ga in dieper in op andere aspecten van sociale innovatie.

Technische innovatie vs Sociale innovatie
Ik ben er van overtuigd dat wanneer je concurrerend en productief wilt zijn en blijven in de huidige markt dat je op sociaal vlak moet blijven innoveren, dag in dag uit. Zoals eerder genoemd: geef vernieuwing en verbetering een kans stel  de medewerker centraal, want nieuwe innovatieve producten komen niet uit de lucht vallen. Zonder sociale innovatie kom je niet of nauwelijks tot technische innovaties.

Waar te beginnen?
Helaas is er naar mijn mening nog altijd te weinig focus binnen organisaties omdat men vaak niet weet waar ze moeten beginnen en de directe meerwaarde niet te meten is. Er is geen ‘one-best-way’ om dit aan te vliegen, begin gewoon met een aantal doelen te stellen. Wees open en eerlijk in de communicatie en maak samenwerken en verbeteren onderdeel van een ieders dagelijkse bezigheden. Werk samen met andere organisaties, scholen en instanties en leer van elkaar. Benadruk met alles wat je doet het potentieel van de medewerker en zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden en de gezondheid van de medewerker. Mijn advies is dan ook: doorbreek standaard patronen en begin gewoon, er is en blijft nog zo veel te doen! Ik ben blij dat wij bij Brink de eerste stappen hebben kunnen zetten en er nog vele zullen volgen.


 
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.