Suppliers

Zijn wij toekomstbestendig?

Door: Tom Oosterman
Duurzame inzetbaarheid staat tegenwoordig bij veel organisaties hoog op de beleidsagenda aangezien er steeds meer wordt gevraagd van de arbeidsmarkt en organisaties. Veranderingen en ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van zowel  organisaties als medewerkers. De voornaamste ontwikkeling die het meest in verband wordt gebracht met duurzame inzetbaarheid is de AOW-leeftijd die steeds stapsgewijs omhoog gaat op basis van een hogere leeftijdsverwachting, echter is duurzame inzetbaarheid een veel breder begrip.
 

Duurzame inzetbaarheid is maatwerk
Er zijn veel definities, succesfactoren en do’s / don’ts te vinden met betrekking tot het containerbegrip duurzame inzetbaarheid. In veel gevallen is er ook een plan van aanpak te vinden waar in een aantal stappen richting duurzame inzetbaarheid word gewerkt. Maar hoe kan je dit nou vertalen naar de praktijk? Ik ben van mening dat iedere organisatie duurzame inzetbaarheid eigen moet maken. Er is niet one-best-way, iedere organisatie is verschillend en daarom is maatwerk een pre. Binnen Brink vatten we duurzame inzetbaarheid samen in 3 pijlers:

1. Gelukkig.
De medewerker moet plezier hebben in zijn of haar werk. Denk hierbij aan de inhoud van het werk, betrokkenheid, vertrouwen, waardering, veilig voelen en een goede werk-privé balans. Uiteindelijk is de medewerker  hier zelf voor verantwoordelijk. De leidinggevende en HR/P&O medewerker dienen dit slechts te kunnen faciliteren door de medewerker de juiste vragen te stellen. Denk hierbij aan vragen om inzicht te krijgen in de kwaliteiten, drijfveren, behoeften en talenten van de medewerker. Het ideaal is dat werk uiteindelijk meer energie oplevert dan dat het kost.

2. Gezond
Hier gaat het om de vitaliteit van de medewerkers van jong tot oud en zowel mentaal als fysiek. Operationeel zijn dit vaak hele praktische zaken om het werk te verlichten, maar tegenwoordig is de toenemende werkdruk met als gevolg een burn-out ook een van de topics waar aandacht naar uit moet gaan. Een vitaliteitsprogramma is een veel voorkomend middel ten behoeve van de vitaliteit van de medewerker.

3. Blijven leren en ontwikkelen
Je hele leven bij dezelfde werkgever werken bestaat tegenwoordig niet of nauwelijks meer. Daarom is het voor zowel de organisatie als de medewerker van belang dat er aandacht uitgaat naar constant blijven ontwikkelen en leren. Leren moet niet worden gezien als een belasting maar juist een investering in jezelf waardoor je van grotere waarde bent voor de organisatie. Uiteindelijk komt het ten goede van de mobiliteit van de medewerker. Hiermee is het dus een win-win situatie.

Natuurlijk zijn alle 3 de pijlers belangrijk. Dit betekent echter niet dat je ten alle tijden evenveel aandacht moet besteden aan alle pijlers. De hoeveel aandacht is bijvoorbeeld afhankelijk van de situatie, het type organisatie en/of de functie of leeftijd van de medewerker.

Duurzame inzetbaarheid bij Brink in de praktijk
Al jaren zijn we binnen Brink bezig met het inzetten van deze drie belangrijke pijlers. Denk hierbij aan korting op een abonnement bij de sportschool, stoelmassages, gratis werkfruit, verse en excellente koffie,  zit/sta bureaus, gezondheidscheck, e-learning platform, coachingsgesprekken en re-integratie van collega’s met gezondheidsproblemen door intern andere werkzaamheden voor hen te vinden. Deze opsomming is maar een klein deel van wat we tegenwoordig doen en wat we in het verleden hebben gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is veel maar toch willen we in de toekomst op dit vlak nog stappen maken. De stappen zullen we maken aan de hand van de 3 eerder beschreven pijlers met daarin de focus op maatwerk.

Ervaring leert dat er veelal negatieve associaties zijn ten opzichte van duurzame inzetbaarheid. Medewerkers weten niet precies wat het inhoudt en ervaren het als het ‘feestje van HR’  dat zich richt op de gezondheid van oudere werknemers. Het is dus zaak om collega’s bewust te laten worden van de meerwaarde door te focussen op de motieven van de medewerker zelf zoals werkplezier, gezondheid en werkzekerheid. Alles valt of staat met bewustwording zodat dit het niet blijft steken in goede voornemens. Al met al een behoorlijke uitdaging!

 
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.