Geluid, ventilatie en de omgevingswet

Door: Daniël Vazquez
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest over de introductie van de nieuwe omgevingswet. Hoe is het geregeld met betrekking tot bescherming tegen buitengeluid? Op 2 juli is door de Tweede Kamer de aanvullingswet geluid aangenomen, maar zijn we hiermee voldoende beschermd?
 

Wat verandert er in de geluidswet?
Gemeenten zullen een omgevingsplan moeten maken waarin geluidsregels voor activiteiten worden vastgelegd. Dit viel eerder onder het activiteitenbesluit. De gemeenteraad krijgt daarbij de verantwoordelijkheid voor de verdeling van de geluidsruimtes. In de wet zal er ook meer ruimte zijn voor gemeentelijk beleid i.p.v. landelijk geregeld beleid. Er worden geluidsproductieplafonds ingesteld voor o.a. provinciale wegen en industrieterreinen. Geluid wordt hierin volwaardig onderdeel van de integrale besluitvorming.

Zijn we nu beschermd tegen geluidshinder?
In mijn vorige blog 'Mag het wat stiller?!' besteedde ik al aandacht aan de gevolgen voor de gezondheid die geluidshinder kan veroorzaken. In de uitzending van 14 juli op NPO Radio 1 werd er gesproken vanuit het thema: Geluidshinder: ‘Een van de grootste milieuproblemen van de toekomst’. De omgevingswet zou daar ook onvoldoende bescherming aan bieden. Als we kijken naar het onderzoek van de WHO betekent het nog steeds dat we met de nieuwe normen niet voldoen aan wat wenselijk is. Kortom we blijven hinder ondervinden van geluid en zullen dus ook zelf moeten blijven kijken hoe we zorgen voor een gezonde en plezierige leefomgeving

Meer weten over de omgevingswet
In november vindt het jaarlijkse congres en beurs GTL plaats. Dit congres gaat over hoe alles is geregeld in de omgevingswet met betrekking op geluid, trillingen en lucht. Als Brink nemen wij ook deel aan deze beurs met aandacht voor gezonde luchtkwaliteit en geluidsabsorberende ventilatie. Naast de bekende Sonair presenteren we daar ook een nieuw concept die toegepast kan worden in renovatie van woningen. Met deze oplossing is het mogelijk om ook in bestaande woningen goede ventilatie aan te brengen met warmteterugwinning (WTW).

Benieuwd naar dit concept? Kom dan naar de GTL op 5 en 6 november naar stand 7.

 
 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.