Suppliers

Hij is stuk! - Het roer om door inzet TPM

Door: Arco Biesheuvel
De uitroep van een Operator. Een uitroep die gepaard ging met een mix van wanhoop, frustratie en kritiek op de Technische Dienst (TD). Brink heeft het afgelopen jaar de waarde van systematisch onderhoud (Total Productive Maintenance afgekort tot TPM) geleerd; een methode die zich richt op het onderhouden en verbeteren van productie- en kwaliteitssystemen.
 

Binnen de Productie van Brink worden geavanceerde machines toegepast. Sommige machines zijn speciaal voor Brink gebouwd. Toch zijn het allemaal normale machines, in de zin dat zij ook wel eens een storing hebben.

Total Productive Maintenance (TPM)
Brink werkt aan het invoeren van Lean Manufacturing binnen alle operationele afdelingen. De toepassing van Lean Manufacturing is in een zogenaamd ‘Brink-huis’  vastgelegd. Een bouwsteen in dit huis is Total Productive Maintenance (TPM). De denkbeeldige bouwsteen TPM bevindt zich in de kolom ‘Just-in-Time’ (zie de afbeelding van het Brink-huis). Dat TPM bijdraagt aan Just-in-Time leveren, heeft ook Brink door schade en schande moeten leren.

Hoe was het onderhoud op machines tot eind 2018 (niet) geregeld?
Vrij simpel. Voor de standaard machines (kantbanken van LVD, ponsnibbelbank van Trumpf) heeft Brink onderhoudscontracten met de leverancier afgesloten. Deze machines worden dus preventief onderhouden. Ondanks het preventieve onderhoud hebben ook op deze machines storingen. Veel van deze storingen worden door de Technische Dienst met aanwezige voorraad spare parts opgelost. In voorkomende gevallen worden spare parts en/of monteurs voor het oplossen van de storing door de leverancier van de machines geleverd.

Bij de speciaal voor Brink gebouwde machines was er tot einde 2018 geen sprake van preventief onderhoud. Er vond alleen correctief onderhoud plaats. Gevolg: ongeplande stilstand waarvan op voorhand niet te zeggen was hoe lang deze zou duren. Het effect van deze stilstand: druk op eerder opgestelde productieplanningen en leveringen aan klanten. Kortom: just-in-time werd niet gerealiseerd. Naast het afwezig zijn van preventief onderhoud, was er een nog ander fenomeen: operators hadden de vrijheid instellingen van de machine aan te passen. Het betrof zowel instellingen in de besturing van de machine, als afstelling van functies in de machine (sleutelen, verstellen, bijstellen, afstellen). De aanpak verschilde per operator. Gevolg: instellingen in de machine weken steeds verder af van de initiële waarde met een groot negatief effect op de kwaliteit van het product (meer afkeur) en het functioneren van de machine. En zo kwam het dat meerdere collega's en de machinebouwer in overuren aan het sleutelen waren om de machine weer in haar initiële status te krijgen; vrij van storingen en het leveren van een kwalitatief goed product (geen afkeur).

Het roer moest om: inzet TPM
Het was al duidelijk dat het ‘roer om moest’; met ingang van april 2018 is door de TD vol overtuiging ingezet op TPM. De hiervoor beschreven situatie eind 2018 heeft geleid tot de volgende maatregelen:
 
  • De machines voorzien van verschillende ‘autorisatieniveaus’. De vrijheid van Operators om naar eigen inzicht de machines aan te passen, werd sterk ingeperkt,
  • De TD kreeg als enige nog de autorisatie instellingen aan te passen,
  • Er is preventief onderhoud ingepland,
  • Operators werden getraind/opgeleid om meer inzicht in de (samenhang) van de functies van de machine te krijgen,
  • Storingen werden door Operators geregistreerd en door de Teamleider in samenspraak met de TD geanalyseerd. Hieruit volgende verbeteringen in de machine.

De bijdrage van deze maatregelen zorgt voor een verdubbeling van het volume, het borgen van tijdige leveren (Just In Time) en wederzijdse waardering tussen Operators en medewerkers van de TD; zij beschouwen elkaar als  een team in het borgen van de productiviteit van machines.

 Security code

Indien je een reactie plaats op het blog ga je akkoord met de privacyverklaring van Brink.