R&D bij Brink

Het R&D team van Brink doet fundamenteel onderzoek naar toekomstige trends en technologieën. Daarnaast is R&D verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van innovatieve Brink oplossingen. De R&D afdeling levert een belangrijke bijdrage aan de lange termijn strategie van Brink.


Een passende R&D opdracht

Omdat we bij Brink veel waarde hechten aan de persoonlijk interesses en doelen van onze studenten, worden opdrachten flexibel ingestoken. Samen met jou komen we graag tot een opdracht die past bij jou, aansluit op je studie en meerwaarde biedt voor Brink.

Hiernaast vind je de mogelijke thema's op R&D gebied voor jouw stage of afstudeeronderzoek.
Heb je interesse in een van deze onderwerpen? Neem dan contact  met ons op.

onderwerpen

thema's voor stage of afstuderen bij R&D

Vloeistof- en thermodynamica
Omdat we bij Brink luchtverwarming, warmtewisselaars en ventilatiesystemen ontwikkelen, zijn vloeistof- en thermodynamica essentiële onderwerpen binnen de afdeling R&D. Nieuwe ontwerpen en innovaties in evalueren wij in theorie met CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties. En voor het valideren van theoretische ontwerpen, beschikken we bij Brink over een praktijk lab met alle benodigde hardware. In de toekomst willen we de mogelijkheden om onze oplossingen in theorie te analyseren verder uitbreiden, bijvoorbeeld naar nieuwe interessegebieden en meer geavanceerde simulatiemodellen. Tegelijkertijd werken we aan de ontwikkeling van praktische validatietechnieken en –opstellingen.

(Aero) Akoestiek
Met onze systemen bieden wij onze eindgebruikers niet alleen excellente binnenlucht, maar ook de meest stille klimaatoplossingen die er zijn. Om dat te bereiken heeft Brink geïnvesteerd in een eigen galmkamer, waarin de akoestische prestaties van onze producten worden gevalideerd. In de toekomst volgt hierop een uitbreiding met akoestische simulaties, zodat we de akoestische prestaties van onze oplossingen grondiger kunnen integreren in het fundamentele ontwerp.Softwareontwikkeling & Data Analyse
Bij Brink ontwikkelen we onze eigen embedded software en software die nodig is voor de validatie van software en hardware. Met onze volgende generatie embedded systemen verbinden we onze oplossingen met ons Internet of Things en kunnen we de hieruit verkregen data analyseren. Ook de automatisering van onze lab faciliteiten en productielijnen wordt continue verbeterd om de validatie, ontwikkeling en kwaliteit van onze producten te optimaliseren.

Systemen & Controllers
Controllers kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen. Binnen Brink gebruiken we controllers in onze labopstellingen. En voor onze klanten biedt een controller gemak als onderdeel van onze klimaatoplossingen, bijvoorbeeld voor zonebesturing of voor een compleet gebouwbeheerssysteem. In de ontwikkeling van controllers en bijbehorende systemen streven we naar een constante verbetering. Niet alleen voor onze eigen productie-, validatie- en kwaliteitscontroleapparatuur maar ook voor onze klanten, die we een excellent functionerend systemen én gebruiksgemak willen bieden.

Engineering & CAD-ontwerp
Bij de ontwikkeling van klimaatsystemen moeten technische toleranties en interfaces aan een zeer hoge standaard voldoen.  We zijn continue bezig met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe materialen, productietechnieken, interfaces en sub assemblages om de kwaliteit en prestaties van onze klimaatoplossingen te verbeteren. Ook de komende jaren zullen CAD, FEM en productonderzoek de ruggengraat blijven van de productontwikkeling bij Brink.

Design, Circulariteit & Duurzaamheid
Een gezonde leefomgeving is belangrijk vinden we bij Brink, dat geldt binnenshuis én in de wereld om ons heen.  We beseffen de urgentie en willen bijdragen aan een betere en schonere wereld. Zo letten we bij onze materiaalkeuzes op de recycleerbaarheid en zoeken we bij het ontwikkelen van productietechnieken en -processen naar de meest duurzame oplossing. Naast Duurzaamheid zijn ook Design en Human Machine Interface belangrijke thema’s, die in de toekomst een grote rol zullen blijven spelen binnen Brink.