ventilatie

Een gezonde energietransitie met Multi Air Supply

We staan voor een enorme uitdaging om de energietransitie door te kunnen voeren. Gelukkig zijn er steeds meer bereikbare oplossingen beschikbaar voor bestaande woningen. Hybride warmtepompen zijn op dit moment erg hot, maar ook voor ventilatie met WTW hebben we inmiddels een goede oplossing. Helaas blijft ventilatie als zeer belangrijk onderdeel van een geslaagde transformatie wat onderbelicht. En dat is niet alleen jammer voor het energieverbruik, maar vooral ook voor de gezondheid.

luchtkwaliteit

We brengen tot 90% van onze tijd binnen door

Waarom ventilatie zo’n belangrijke rol speelt bij het energiezuinig maken van een huis kom ik zo op terug, maar laat ik beginnen met het belangrijkste, namelijk de bewoners. Mensen brengen het grootste deel van hun leven binnen door, thuis of op het werk. Dan is het enorm belangrijk dat het binnen fijn voelt zoals een behaaglijke temperatuur en geen tocht. Ook de luchtkwaliteit speelt een grote rol voor een comfortabel gevoel. Een optimale luchtvochtigheid, weinig stof, een neutrale geur: het bepaalt allemaal of jij je fijn voelt in huis. De luchtkwaliteit speelt daarnaast ook een hele belangrijke rol voor ieders gezondheid. In een afgesloten ruimte kunnen zich snel allerlei gassen en fijnstof ophopen. Door bijvoorbeeld koken, stofzuigen of kaarsen branden, maar ook uit meubels en de woning zelf komen allerlei schadelijk stoffen vrij. Dit kan de gezondheid nadelig beïnvloeden. Het is dan ook niet voor niets dat er in het Bouwbesluit eisen worden gesteld aan ventilatie, want met een goed ventilatiesysteem zorg je er voor dat de binnenlucht ververst wordt en je de vervuilde lucht kwijt raakt.

En ik durf er bijna niet meer over te beginnen, want we hebben er allemaal schoon genoeg van, maar ook de Corona-crisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om te ventileren en daarmee de kans op besmettingen te verkleinen. 

isoleren

isoleren en ventileren gaan hand in hand

Maar waarom moet er nu plotseling geventileerd worden als een huis energiezuinig wordt gemaakt? Het begint er meestal mee dat men de energielast naar beneden wil krijgen. Niet alleen omdat er dan met apparatuur met lagere vermogens gewerkt kan worden, maar gewoon omdat het anders niet haalbaar is het huis energiezuinig te krijgen. Hiervoor staat isoleren bovenaan het lijstje. Een goede maatregel, want hier kan heel veel energie mee bespaart worden. Isolatiemethodes zijn er voor alle vloeren, muren en daken en ze zijn vaak snel aan te brengen. De busjes van de vele aanbieders rijden dan ook af en aan. En natuurlijk mag goed isolerend glas in de vensters niet ontbreken.

warmteverlies

Laat geen warmte verloren gaan door kieren

Kieren dichten springt wat minder in het oog. Letterlijk, want huizen zijn vaak zo lek als een mandje, maar zichtbaar is dat niet. Het is ook geen wonder dat de luchtkwaliteit in oude huizen vaak zo slecht nog niet is, terwijl er geen ventilatiesysteem aanwezig is. Men beseft zich dan ook niet hoeveel warmte er verloren gaat via de gevel, de kruipruimtes of het dak. Het is zo zonde al die warmte naar buiten te laten vliegen terwijl je er net voor betaald hebt en natuurlijk wordt hiermee ook de energierekening niet lager. De winst is groot als je alle kieren weet te dichten. Meest eenvoudig is het bij ramen en deuren met tochtstrips, maar er zijn waarschijnlijk ook andere plekken die dichter kunnen.

woning ventileren

dan ook je huis ventileren

Nu heb je een lekker dicht en energiezuinig huis, en ook stil, want geen geluid meer van buiten. Maar je zit wel in een ballon en je krijgt geen verse lucht meer. Wil je de hele transformatie van je huis voor jezelf en je gezondheid ook laten slagen, dan is het ventileren van je woning noodzakelijk. En dat wil je dan niet op de ouderwetse manier doen door direct verse koude lucht van buiten binnen te laten komen, want anders hadden die kieren niet dicht gehoeven. Nee, ook deze vorm van ventileren moet dan natuurlijk op een energiezuinige manier. En dat kan net zoals dat al in de nieuwbouw de standaard geworden is, namelijk met een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). Met dit ventilatiesysteem voer je de vervuilde lucht af, wint de warmte daaruit terug en stopt die in de verse toegevoerde lucht zonder die te vervuilen. Het is dus ventileren met een minimaal verlies aan energie en een maximaal effect voor een goede luchtkwaliteit.

Maar het is ook een uitdaging om een ventilatiesysteem met WTW in een bestaande woning te krijgen. Er zijn meerdere kanalen nodig voor de toe- en afvoer van lucht en die moeten dwars door de hele woning. Los van de esthetische impact is daar vaak geen ruimte voor, dus hoe dan verder?

energietransitie

"de energietransitie is bereikbaar voor iedereen!”

ventilatie met wtw

Nu ook ventilatie met WTW voor bestaande woningen

Ventilatie is nu bereikbaar voor iedereen, want Brink heeft een belangrijke drempel weggenomen door  een nieuw systeem te ontwikkelen voor de bestaande bouw: het Multi Air Supply systeem. Dit ventilatiesysteem bestaat uit een WTW-unit zoals een Flair en een aantal kleinere ventilatoren die bij elke verblijfsruimte geplaatst worden, de Indoor Mixfans. De WTW-unit brengt de verse lucht centraal in het trappenhuis of de centrale verkeersruimte via een speciaal toevoerrooster en zorgt daar CO2-sensor gestuurd steeds voor een goede luchtkwaliteit. De Indoor Mixfans voeren ook op basis van CO2 lucht af uit de verblijfsruimtes naar de verkeersruimte en mixt daar met de schone lucht. Door de onderdruk stroomt er uit diezelfde verkeersruimte onder de deur door lucht naar de verblijfsruimte en daarmee wordt die ruimte geventileerd. De lucht in de verkeersruimte wordt steeds schoon gehouden omdat er ook voldoende lucht wordt afgevoerd via WC, badkamer en keuken. Doordat er geen toevoerkanaal hoeft te worden aangelegd is in een bestaande woning relatief eenvoudig en zonder grote ingrepen een compleet ventilatiesysteem met WTW snel gerealiseerd.  Zo wordt het mogelijk de energietransitie voor iedereen te laten slagen, en ook voor de gezondheid.

play video
ONDERZOEK

MULTI AIR SUPPLY: zeer goede resultaten in monitoringsprojecten

Het Multi Air Supply systeem is eigenlijk een helemaal nieuwe manier van ventileren, zeker voor de Nederlandse markt. In Zwitserland worden in de utiliteit al langer kleine ventilatoren ingezet om verschillende ruimtes met elkaar te verbinden en daarmee worden goede resultaten gehaald.  Het systeem dat Brink heeft ontwikkeld op basis van een patent van TNO is nog niet eerder toegepast. Een Verklaring gewaarborgde luchtkwaliteit had Brink al wel, maar de ervaring in de praktijk ontbrak nog grotendeels. Brink heeft daarom een uitgebreid monitoringsonderzoek opgezet waarbij in 6 verschillende typen huizen met een Multi Air Supply systeem voor lange tijd de luchtkwaliteit werd gemeten. De resultaten uit het onderzoek waren zeer bemoedigend: in alle woningen werd in alle verblijfsruimtes ruimschoots een zeer goede luchtkwaliteit gehaald, zelfs bij wisselde bezetting. Bewoners zijn erg tevreden over het resultaat en zijn snel gewend geraakt het ventilatiesysteem op de juiste wijze te gebruiken. Ventileren op basis van CO2 gaat eigenlijk al vanzelf en bewoners hoeven eventueel alleen nog met een schakelaar tijdens koken of douchen de hoogstand in te schakelen. Wordt er een extra vochtsensor geïnstalleerd, dan is zelfs dat niet meer nodig.

De resultaten van het onderzoek laten ons zien dat we op de goede weg zijn en dat we een systeem hebben waarmee we de energietransitie ook voor bewoners kunnen laten slagen!

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Adriaan Cramer/Multi Air Supply - stap voor stap.jpg