Door Simon van de Kamp

Bekijk profiel
ventilatiesysteem in appartementen

Hoogbouw en balansventilatie vereist specifieke aanpak (deel 2)

Mijn vorige blog ‘Hoogbouw en balansventilatie vraagt specifieke aanpak (deel 1)’ ging met name over het ontwerp en dimensionering van collectieve kanalen in hoogbouwprojecten in relatie tot een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). In deze vervolgblog vertel ik meer over de uitmonding van de afvoer van verontreinigde lucht en aanzuig van schone- en verse lucht.

nen 1087

NEN 1087 verdunningsfactor

De NEN 1087 beschrijft de verdunningsfactor voor verschillende situaties ten aanzien van de aanzuigopening voor ventilatielucht. Hiervoor vermeldt de NEN 1087 een eis voor rookgasafvoer, rookafvoer (andersoortige brandstoffen) en luchtverversing. Met behulp van de formule (die in de NEN 1087 en ISSO 61 en 62 is terug te vinden) kan worden bepaald op welke afstand een aanzuig van schone buitenlucht moet worden gemaakt ten opzichte van de 3 verontreinigende disciplines. De NEN 1087 omschrijft 17 situaties ten aanzien van uitmondingen. De situatie maar ook de luchtcapaciteit bepalen de onderlinge afstand.

uitmondingen

UITMONDINGEN hOOGBOUW

Bij ventilatiesystemen voor appartementen in hoogbouwprojecten wordt in de meeste gevallen de uitmonding van collectieve kanalen op het platte dak van een gebouw gemaakt. De afstand wordt berekend tussen de uitmondingen met behulp van de bovengenoemde verdunningsfactor en de afstand wordt vaak gemaakt door het verslepen van de aanzuig over het dak.

In de aanzuigopening wordt een grof rooster of gaas gemaakt zodat er geen grof stof of vogels in kunnen. Tot zover gaat dit goed. Er wordt immers voldaan aan de eisen.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Simon van de Kamp/Beverwijk Woon op Maat gebouw Salsa 14.jpg
GEUREN

VOORKOM GEURhinder

Toch is er een belangrijk aspect wat vaak wordt vergeten en waar wij in de praktijk altijd aandacht voor vragen bij het ontwerp van een ventilatiesystemen  met WTW in de nieuwbouw van hoogbouwprojecten. Afgevoerde lucht (uit keuken, badkamer, toilet en opstelplaats wasmachine) vanuit een WTW ventilatiesysteem is door het hoge rendement in de wisselaar (>95%) fors afgekoeld. Verontreinigde koudere lucht valt (bij redelijk windstille situaties) op het platte dak en blijft door de opstaande dakrand gedeeltelijk op het platte dak liggen. Het dak fungeert dan als een soort kuip. Met name geuren, zoals kooklucht,  kunnen dan een eindje verderop door de collectieve aanzuig weer naar binnen worden gezogen. Dit geeft nog wel eens hinder. Omdat meerdere WTW-units op een collectief kanaal zijn aangesloten zal de geur zich ook over alle appartementen verspreiden.

Om dit te voorkomen adviseren wij in de nieuwbouwplannen om de ventilatie aanzuig buiten de dakrand te laten plaatsvinden. Esthetisch geeft dit uiteraard uitdagingen maar er zijn genoeg voorzieningen om dit toch redelijk onopvallend uit te voeren. Denk hierbij aan een aanzuig over de dakrand of een rooster in de dakrand aan de buitenzijde van het gebouw.

Met deze oplossing kunnen bewoners te allen tijde worden voorzien van een goed werkend ventilatiesysteem wat zorgt voor schone en verse buitenlucht.

 

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Simon van de Kamp/Beverwijk Woon op Maat gebouw Salsa 5.jpg
meer weten?

meer informatie of advies nodig?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor ventilatiesystemen voor appartementen in hoogbouwprojecten? Neem contact met ons op voor een passend advies.