isde

subsidie op energiezuinige ventilatiesystemen

Om het nemen van energiebesparende maatregelen te stimuleren heeft de overheid een subsidieregeling in het leven geroepen, de ISDE. Deze Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing bestaat al geruime tijd en biedt woningeigenaren de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen. De subsidie is nu al van toepassing op investeringen in duurzame energie en energiebesparende maatregelen zoals isolatie en verwarmingssystemen.

Naar verwachting wordt de ISDE vanaf 2024 uitgebreid met een subsidie op energiezuinige ventilatiesystemen.

De subsidievoorwaarden die aan de ventilatiesystemen worden gesteld zijn nog niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid liggen deze in lijn met de bestaande subsidieregeling voor ventilatie voor Verenigingen van Eigenaren (SVVE ) en die zijn:

  • Het betreft een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en een rendement >90%
  • Het ventilatiesysteem met WTW heeft een automatische regeling (CO2 sturing).

Brink biedt diverse ventilatieoplossingen die mogelijk* in aanmerking zullen komen voor subsidie.
Zo is er de Flair, een centraal ventilatietoestel met warmteterugwinning, en de Sonair, een geluiddempende decentrale ventilatie-unit met CO2 sturing.

Met het Brink Multi Air Supply System biedt Brink bovendien een oplossing om de meest zuinige manier van ventileren (ventilatie met warmteterugwinning) eenvoudiger in een bestaande woning te installeren.

*)  Op dit moment zijn de subsidievoorwaarden en het subsidiebedrag nog niet vastgesteld.
Meer info hierover volgt zodra dit bekend is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

eiA

Subsidie voor bedrijven EnergIe investerings Aftrek

De Energie Investerings Aftrek is bedoeld voor bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2 uitstoot. Met deze subsidieregeling kan 40% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst van de onderneming.

Voorwaarde van de EIA is dat deze investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die zijn gepubliceerd op de Energielijst 2024.

Voor ventilatie- en luchtverwarmingstoestellen zijn onderstaande codes van toepassing:

Bekijk hier de volledige Milieu- en Energielijst 2024