Door Henk Kampjes

Bekijk profiel
ventileren

Centrale en decentrale ventilatie: wat zijn de mogelijkheden?

Het belang van ventilatie is in de coronaperiode goed doorgedrongen. De overheid heeft ventileren zelfs als 4e basisregel benoemd om verspreiding tegen te gaan. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde dit voorjaar dat het virus zich in slecht geventileerde ruimtes kan verspreiden door de lucht via kleine druppeltjes.

Wanneer we van het virus verlost zijn blijft goede ventilatie in huis ook enorm belangrijk. Maar wat houdt goede ventilatie nou precies in?

woning ventileren

Goede ventilatie: schone en gefilterde lucht in huis op een energiezuinige manier

Met ventileren wordt vervuilde binnenlucht afgevoerd en vervangen door schone buitenlucht. Het Bouwbesluit geeft aan wat de minimale waarde voor de ventilatie in een ruimte moet zijn.

Ventileren doen we natuurlijk met een ventilatietoestel met warmterugwinning (WTW), omdat de lucht die de woning in gaat eerst wordt gefilterd en omdat de energie uit de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen. Schone lucht in huis en er gaat geen energie verloren.

We kunnen  onderscheid maken in een centraal ventilatiesysteem en een decentraal ventilatiesysteem.

centraal ventileren

Centraal ventilatiesysteem met toevoerkanalen

Bij een centraal ventilatiesysteem is er één toestel in een woning aanwezig, waarmee de hele woning geventileerd wordt. In een nieuwbouwwoning wordt een kanalensysteem in de woning aangebracht. De vuile lucht wordt via afvoerkanalen uit de woning afgevoerd en de verse, gezonde lucht wordt via toevoerkanalen in de verblijfsruimtes toegevoerd. Hierop wordt een WTW-unit aangesloten. Hiervoor kan de Brink Flair worden toegepast. De Flair is leverbaar met een maximale ventilatiecapaciteit van 225, 300 en 400 m3/h. Binnenkort wordt de Flair-familie uitgebreid met de Flair 450 en 600, resp. 450 en 600 m3/h.

Alle uitvoeringen van de Flair zijn erg compact, vooral de Flair 200. Dit toestel is uitstekend geschikt voor kleinere appartementen en is een slimme oplossing bij vervanging. De grote variatie aan uitvoeringen biedt veel ontwerpflexibiliteit. De Flair is leverbaar in een linker- en rechteruitvoering met vier bovenaansluitingen (4b). Tevens zijn er types leverbaar met 2 boven- en 2 onderaansluitingen (2b/2o). Voor nog meer aansluitmogelijkheden kent elk toestel een optionele Plus-print. Wanneer de Flair aan internet gekoppeld wordt kan deze ook op afstand door middel van de Brink-Home app bediend worden.

vraaggestuurd ventileren

Vraaggestuurd ventileren: Alleen daar ventileren waar nodig

Alleen daar ventileren waar het wenselijk of nodig is? Dat kan met Vraaggestuurd ventileren 2.0.
Door middel van een 2-zone klep wordt de toevoer van de woon- en slaapzone gescheiden. Deze klep kan aangestuurd worden met CO2 -sensoren of door middel van een tijdklok.

Het voordeel van deze zoneregeling is dat er geventileerd wordt naar de vraag die er is. Overdag in de woonzone, ’s nachts in de slaapzone. Tevens heeft deze regeling positieve invloed op het energieverbruik van het toestel en het geluidsniveau, doordat de 70%-regel mag worden toegepast. De 70%-regel houdt in dat er, bij toepassing van een zoneregeling, 70% van de berekende ventilatiebehoefte voor de totale woning geventileerd mag worden. Tevens zou dit tot gevolg kunnen hebben dat er een kleinere WTW-unit kan worden toegepast.

“Alleen daar ventileren waar het wenselijk of nodig is? Dat kan met Vraaggestuurd ventileren 2.0”

centraal ventileren

Centraal ventilatiesysteem zonder toevoerkanalen

Het is ook mogelijk centraal te ventileren zonder dat er toevoerkanalen nodig zijn in de woning. Dit kan met het nieuwe innovatieve Multi Air Supply systeem. In dit ventilatiesysteem wordt de lucht in het trappenhuis toegevoerd door de WTW-unit.  De verblijfsruimtes worden door middel van Indoor Mixfans boven de deuren geventileerd. Deze ventilatoren worden per ruimte geplaatst en zijn CO2 -gestuurd, waardoor het een ook een zonesysteem is. Het grote voordeel van dit ventilatiesysteem is dat er geen toevoerkanalen nodig zijn. Hierdoor is het een mooie oplossing bij renovatie van bestaande woningen.

https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Henk Kampjes/Multi-air-supply-mogelijkheden-ventileren.jpg
https://www.brinkclimatesystems.nl/storage/Blog images/Henk Kampjes/Air70.jpg
decentraal ventileren

Decentraal ventilatiesysteem Ventileren per ruimte

Wanneer er een decentraal ventilatiesysteem wordt toegepast wordt in elke ruimte afzonderlijk een toestel geplaatst die alleen de betreffende ruimte ventileert.  Voor deze toestellen is het aanleggen van kanalen niet nodig. De Air 70 en de Sonair zijn onze decentrale  ventilatiesystemen. De Air 70 is ventilatie met WTW waarbij de toe-en afvoer rechtstreeks door de gevel plaatsvindt. Het toestel kan eenvoudig in de muur worden aangebracht.

De Sonair (zonder WTW) is een toestel die lucht van buiten naar binnen brengt en is een goede ventilatieoplossing voor geluidsbelaste gevels.  Doordat de Sonair is voorzien van geluidswerende materialen heb je binnen geen last van het geluid van buiten.

Voorbeelden van woningen met geluidsbelaste gevels zijn woningen die bijvoorbeeld naast een spoorlijn of snelweg staan, of woningen in de buurt van een vliegveld.

contact

Voor elke type woning is een ventilatie-oplossing beschikbaar

Wil je meer weten over centrale ventilatie of decentrale ventilatie? Of wil je weten welk ventilatiesysteem geschikt is voor jouw woning? Neem dan contact met mij op of stel je vraag hier op deze pagina.