Expertblogs

image
Increased attention for the importance of effective ventilation

By: Adriaan Cramer.
Lately, ventilation has become a hot topic because of the COVID-19 pandemic. Could ventilation be a factor in the spread of the virus? Could ventilation really be associated with it at all? Or, conversely, could ventilation actually help curbing the virus?
 

Lees verder
image
Steeds meer aandacht voor het belang van goed ventileren

Door: Adriaan Cramer.
Door de COVID-19 pandemie is ventilatie de laatste tijd veel in het nieuws. Speelt ventilatie mogelijk een rol bij verspreiding van het virus?  Kan ventilatie er überhaupt wel mee in verband worden gebracht? Of zou ventilatie juist kunnen helpen bij het tegengaan van het virus?

Lees verder
image
The right filter for every situation: air as nature intended

By: Adriaan Cramer.
We are increasingly aware of the importance of good air quality. This process has been going on for some time, but recently it got a lot more attention because of the recent Corona crisis. With the air we breathe, many other invisible substances and particles can enter our body. Not everything is directly harmful to health and we can also take a beating, but it is better to breathe air as clean and pure as possible.

Lees verder
image
Voor elke situatie het juiste filter: lucht zoals de natuur het bedoeld heeft!

Door: Adriaan Cramer.
We worden ons steeds meer bewust van het belang van een goede luchtkwaliteit. Dit proces is al langere tijd gaande, maar door de recente crisis heeft het nog meer aandacht gekregen. Met de lucht die we inademen komen er ook veel andere niet zichtbare stoffen en deeltjes ons lichaam binnen. Niet alles is direct schadelijk voor de gezondheid, maar het is beter de lucht zo zuiver en puur mogelijk in te ademen.

Lees verder
image
Een fabrikant is veel meer dan alleen een producent

Door: Menko Kraeima
Wij denken vandaag de dag niet meer aan het leveren van ‘producten’ maar aan het leveren van schone lucht. Wij hebben een duidelijke visie op wat goede lucht inhoudt. ‘Excellent air’ staat voor gezonde, gefilterde lucht met een prettige temperatuur en een ideale luchtvochtigheid. De focus op excellent air is de drijfveer achter alle oplossingen en innovaties die wij elke dag weer met elkaar realiseren. Wij innoveren om voor elke ademhaling de lucht perfect te krijgen.
 

Lees verder
image
Energietransitie voor iedereen: Multi Air Supply maakt excellente lucht bereikbaar

Door: Adriaan Cramer.
Bij het voor iedereen bereikbaar maken van gezonde lucht, hebben we met verschillende uitdagingen te maken. Hoe gaan we om met de bestaande bouw? Hoe zorgen we er voor dat iedereen toegang heeft tot onze ventilatie-oplossingen? En hoe dragen wij als Brink bij aan een betere wereld? Multi Air Supply is hét antwoord op deze vragen.

Lees verder